Užmirštieji Liudo Truikio amplua

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Užmirštieji Liudo Truikio amplua
Alternative Title:
Forgotten roles of Liudas Truikys
Keywords:
LT
Liudas Truikys; Dailininkai; Scenografai.
Summary / Abstract:

LTScenografinis Liudo Truikio palikimas toks ženklus, kad mėginimas ieškoti šio menininko sąlyčio taškų su kitomis dailės šakomis gali pasirodyti neaktualus. Tačiau vaizduojamoji L. Truikio dailė atveria vartus į mažai žinomą scenografo kūrybos pasaulį, kuriame ryškėja nauji asmenybės ir kūrybos potencialo klodai. Lietuvos dailės kontekste individualumu, o neretai ir atvira konfrontacja pasižyminti jo tapyba bei grafika dar nepakankamai įvertintos. Rytų, Vakarų ir tautinės dailės sankirtos dailininko kūriniuose skatina aptarti tradiciškumo ir novatoriškumo problemas. Aktualūs ir menų sintezės aspektai - L. Truikio scenografijos įtaka molbertinei tapybai ir knygų iliustravimui bei vaizduojamosios dailės ir scenografijos sąsajos. L. Truikio ir Marijonos Rakauskaitės memorialinio muziejaus Kaune rinkiniuose saugoma per 400 akvarelių, aliejinės tapybos etiudų, piešinių, knygų viršelių ir iliustracijų. L. Truikio tapybos darbų yra ir Lietuvos dailės, Šiaulių „Aušros", Telšių „Alkos" muziejų rinkiniuose. Jo pieštos vinjetės, iliustracijos puošia prieškario kultūros žurnalus „Vairas", „Aitvaras", „Mūsų dienos", „Spaktyva". Pirmą kartą ši mažiau žinoma L. Truikio kūrybos sritis buvo plačiau pristatyta 1989 m. parodoje Kauno paveikslų galerijoje. [Iš straipsnio, p. 91]

ENThe collections of the Liudas Truikys and Marijona Rakauskaitė Memorial Museum in Kaunas contain over 340 aquarelles, oil-painting studies and book covers. The works of Truikys are also kept in the collections of the Lithuanian Art Museum, the Šiauliai Aušra Museum, and the Telšiai Alka Museum. Truikys' vignettes and illustrations decorate pre-war cultural magazines such as Vairas, Aitvaras, Mūsų Dienos or Spaktyva. The pieces of fine arts open the door to a little known world of the scenographer's activities disclosing new layers of his personality and creative potential. A great deal of Truiky's works marked by his non-stereotyped way of thinking has been regarded not attentively enough; the impact of his scenography on canvas painting and graphic arts or the link of fine arts and scenography received almost no attention. In painting, Truikys was mostly concerned with nature untouched by external interventions and revealing the states of an individual. The artist used his own painting technique. Truikys' graphics is not equivalent. During the times when naturalistic image structure was declared, creative development of illustrative graphics was prevented. The most mature works of Liudas Truikys were marked by filigree painting style and integrity of books. Not numerous posters created by the artist captured Art Deco and the trends of Lithuanian poster of the 1920s and 1930s. Truikys titanically incarnated the interests of a graphic artist in his scenography works by creating a symphony of rhythmically playing monumental lines and planes. [From the publication p. 164]

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/88426
Updated:
2020-10-12 22:17:57
Metrics:
Views: 24
Export: