"...hat auch die Kownoer Zeitung das Neueste aus aller Welt". Ein Beispiel deutschsprachiger Kriegspresse im Verwaltungsgebiet Ober-Ost während des Ersten Weltkrieges

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
"...hat auch die Kownoer Zeitung das Neueste aus aller Welt". Ein Beispiel deutschsprachiger Kriegspresse im Verwaltungsgebiet Ober-Ost während des Ersten Weltkrieges
In the Book:
Deutschsprachige Zeitungen in Mittel- und Osteuropa. Berlin: Weidler Buchverl., 2005. P. 125-140
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Lietuva (Lithuania); Spauda / Press.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgtos Pirmojo pasaulinio karo metais Kaune leisto laikraščio Kowner Zeitung (1915–1918) atsiradimo aplinkybės, iniciatyvinės grupės veikla, laikraščio veikimo kryptys, cenzūra ir informacijos gavyba, taip pat aptariama leidinio apimtis, apipavidalinimas ir struktūra, analizuojamas turinys, pobūdis ir kalbos ypatumai. Anot publikacijos autoriaus, iš šiandieninių pozicijų žvelgiant į Kowner Zeitung galima matyti, kad laikraštis toli peržengia tikslinės spaudos sritį kaip grynas spaudos pranešimų organas. Be abejonės, jis yra informatyvus, tačiau apie kokybišką žurnalistiką šiandienos prasme negali būti ir kalbos, jau vien dėl to, kad jis nuo pat pradžių visokeriopai buvo remiamas karinės Ober Ost (Vyriausiosios Rytų) vadovybės. Šis laikraštis įdomus ne vien plačia informacijos sklaida, bet visų pirma istoriniu ir kultūros požiūriu. Nors jame publikuojamuose straipsniuose dar nebuvo akivaizdžių religinių-rasistinių tendencijų, vis dėlto nacionalsocializmo ideologines užuomazgas jau galima atpažinti, bent jau iš „gyvybinės erdvės Rytuose“ sentencijos, netgi vyraujant pabrėžtinai pozityviam Lietuvos įvaizdžiui. Kalbiniu požiūriu Kowner Zeitung įdomus dėl karo retorikos. Pastarosios verbalinė forma iš tikrųjų per laiką tik nežymiai pakito. Apibendrindamas straipsnio autorius šį laikraštį įvardija kaip gana provincialų.Reikšminiai žodžiai: Karo metų spauda; Vokiečių cenzūra; Lietuvos periodika Pirmajame pasauliniame kare.

ENThe article describes circumstances of initiating the newspaper Kowner Zeitung (1915–1918) published during the World War I: actions of the initiative group, directions of activities of the newspaper, censoring and collecting the information, the volume of the newspaper, as well as the content, nature, and type of its language. According to the author of the publication, the Kowner Zeitung, from a present day vie, far exceeds the boundaries of target press as stands as a pure organ of press releases. No doubt, it is an informative edition, however, quality journalism, in present day sense, is out of question; and this is, first of all, because of the newspaper was supported by military Ober Ost (Chief East) government from the very beginning. This newspaper is interesting not because of wide range of the information spread, but first of all from a view of history and culture. Although its publications did not involved obvious religious and racist thoughts, national-socialistic germs might already be noticed at least from a gnome “the living-space in the East” even if Lithuania here appears in a primly positive image. From linguistic point of view, the Kowner Zeitung is interesting because of the military rhetoric. Actually, its verbal form has changed marginally in a course of time. In conclusion, the author of the article considers this newspaper being enough provincial.

ISBN:
3-89693-419-8
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8838
Updated:
2013-04-28 16:50:34
Metrics:
Views: 15
Export: