Die Erzählerfigur in der Kurzprosa Johannes Bobrowskis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Die Erzählerfigur in der Kurzprosa Johannes Bobrowskis
Keywords:
LT
Komunikacija / Communication; Tautosaka / Folklore; Žydai / Jews.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas pasakotojo vaidmuo dviejuose J. Bobrowskio apsakymuose "Der Mahner" ("Graudentojas") ir "Der Tänzer Malige" ("Šokėjas Maligė"), remiantis prancūzų literatūros teoretiko Gerardo Genette išskirtomis penkiomis pasakotojo funkcijomis: naratyvine, režisūrine, komunikacine, liudijimo, ideologine. Apsakyme "Der Mahner" apie 1932-ųjų metų Karaliaučių pasakoja visažinis auktorialinis pasakotojas, kuris persikelia į pasakojamąjį laiką ir pasakojimo vietą. Pasakotojas tarsi vedžioja skaitytoją po Karaliaučių, rodydamas bažnyčias, aikštes, keistus personažus. Tarp jų yra ir lietuvis pamokslautojas, arba "graudentojas", reikalaujantis iš žmonių laikytis dievo įsakymų. Auktorialinis pasakotojas nukreipia savo žvilgsnį į netolimą ateitį ir praneša skaitytojui, kad visus keistuosius personažus greitai suims hitlerininkai kaip asocialius ar psichiškai nepilnaverčius. Kitame apsakyme "Der Tänzer Malige" pasakotojo balsas kartais susilieja su kito veikėjo balsu, kuris kreipiasi į atsarginį Maligę, pasipriešinusį leitenanto užmačioms priversti senus žydus beprasmiškai nešti kabelio ritę šlaitu aukštyn. Pasakotojas pasireiškia kaip tarpininkas tarp fiktyvaus apsakymo pasaulio ir įsivaizduojamo adresato - skaitytojo. Apsakyme "Rainfarn" ("Bitkrėslės") pasakotojas užsimena apie Vydūną, kurio prirašytus lapus nuo stalo balkone nunešė vėjas. Pasakotojo figūra Bobrowskio apsakymuose sukuria originalią pasakojimo manierą ir išreiškia autoriaus etinę ir moralinę poziciją. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Apsakymai; Pasakotojas; Kūrinio struktūra; Komunikacinė funkcija.

ENThe article analyses the role of a storyteller in two stories written by Johannes Bobrowski – Der Mahner (The Admonisher) and Der Tänzer Malige (The Dancer Malige) – based on five storyteller’s functions defined by the theorists of French literature Gerard Genette, i. e. narrative, directional, communicative, witness and ideological. The story Der Mahner features a smart auctorial storyteller that replaces himself in a desired time and place of the story. The storyteller sort of guides the reader through Kongsberg showing churches, squares, and strange persons. Among others, the reader meets Lithuanian preacher, the admonisher, who calls people on following the Decalogue. The auctorial storyteller turns his eyes to a close future and informs the reader that all strange persons will be arrested by Hitlerites as asocial and physically disabled people. A storyteller of Der Tänzer Malige sometimes melts in a voice of another person that addresses a reservist Malige who resisted to the intention of a lieutenant to force old Jewish people to carry a cable coil up the hill without any reason. The teller appears as an intermediary between a fictive world of the story and a supposed recipient – the reader. In a story Rainfarn, the teller mentions Vydūnas whose written papers were blown by the wind from a table in a balcony. The storyteller’s figure creates original manner of telling and expresses ethical and moral position of the author.

ISBN:
3899755111
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8837
Updated:
2013-04-28 16:50:34
Metrics:
Views: 18
Export: