Constructing the local "isms" : paradoxes of Lithuanian expressionism

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Constructing the local "isms": paradoxes of Lithuanian expressionism
Keywords:
LT
Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Dailė / Art; Meno stiliai / Art styles.
Summary / Abstract:

LTLietuviškas ekspresionizmas nėra meno srovė ar meninis stilius tiksliąja žodžio prasme. Šis derinys imtas dažniau naudoti menotyroje tik XX a. pabaigoje. Tačiau žvelgiant į praėjusį šimtmetį, galima naudoti sąvoką Lietuviškas ekspresionizmas kaip interpretaciją, kuri įgavo prasmę dėl tam tikrų istorinių sąlygų. Nuo 1960-ųjų ekspresionistinės tendencijos buvo traktuojamos kaip ypatingas Lietuvos dailės bruožas, išskiriantis Lietuvos dailę iš Rusijos ir Rytų Europos meno konteksto bei susiejantis jį su Vakarų Europos kultūra. Tyrinėjant tarpukario laikotarpio tapytojų kūrybą, kuomet vyravo modernizmas, bei XX a. II p. tapybos tapatumą Sovietiniu laikotarpiu kaip pasipriešinimą to meto politinėms realijoms, imta ieškoti sąsajų tarp modernios lietuvių tapybos ir ekspresionizmo. Lietuviškas ekspresionizmas tapo svarbiu veiksniu formuojant tokias pamatines menotyros sąvokas kaip „Lietuvių tapybos mokykla“ ar „Lietuvių tapybos tautinis stilius” bei simboline sąvoka Lietuvos dailės istorinėse ir menotyrinėse studijose.Reikšminiai žodžiai: Vokiečių ekspresionizmas; Lietuvių ekspresionizmas; Modernizmas (dailė); Tarpukario dailė; Sovietmečio dailė; Dailė, Lietuvos.

ENLithuanian expressionism is not regarded as an art trend or style in the full sense of the word. This combination was started to be used in art criticism only in the late the 20th c. However, looking at the last century, it is possible refer to a concept of Lithuanian expressionism as an interpretation that acquired its meaning under the influence of certain historical conditions. Since 1960 expressionist trends were regarded as a special feature of Lithuanian art that made Lithuania different in the context of Russian and Eastern European art and closer to Western European culture. While analysing works of inter-war period, when Modernism was dominating, and by looking at features of the Soviet period art in the second part of the 20th c as resistance to political realities of that period, the aim was to find relations between modern Lithuanian art and expressionism. Lithuanian expressionism became an important factor developing main concepts of art criticism such as ‘Lithuanian painting school’ or ‘National style of Lithuanian painting’ and a symbolic concept in the studies of Lithuanian art criticism and history.

ISBN:
8086890082
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8828
Updated:
2013-04-28 16:50:28
Metrics:
Views: 17
Export: