Принципы аудиторской деятельности в Литве

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Принципы аудиторской деятельности в Литве
Alternative Title:
Principles of Auditing Activities in Lithuania
In the Book:
Accounting, audit and taxes: proceedings of the conference, Tallinn, October 26-27, 2006. Tallinn: Tallinn University of Technology, 2006. P. 195-199
Keywords:
LT
Auditas / Audit.
Summary / Abstract:

LTAtkūrus Lietuvos nepriklausomybę susidarė palankios sąlygos kurti ir plėtoti audito sistemą. Idėja sukurti nepriklausomo audito sistemą viešai buvo iškelta 1990 m. rugsėjo mėn., kuriant Lietuvos buhalterių ir auditorių asociaciją. Šiame straipsnyje ištirti audito veiklos reglamentų pokyčiai Lietuvoje. Analizuota audito apimties, audito sąvokos, reikalavimų keliamų auditoriams ir audito įmonėms kaita. Išanalizavus audito veiklos principų kaitą Lietuvoje, audito veikloje išskirtini 4 raidos etapai, kurie sutampa su norminių aktų kaita. Ištirti kiekvieno iš šių etapų specifiniai bruožai. Vystantis audito sąvokai, audito traktavimas norminiuose dokumentuose siaurėjo: nuo ūkinės veiklos patikrinimo iki finansinių ataskaitų tikrumo patvirtinimo. Kiekviename raidos etape ženkliai kito reikalavimai tiek auditoriams, tiek audito įmonėms, kurie ištirti šiame darbe. Raktiniai žodžiai: nepriklausomo audito sistema, audito veiklos principai, Audito įstatymas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Auditas; Auditorių veiklos principai Lietuvoje; Audit; Brif audit culture Lithuania.

ENSince restoration of independence favourable conditions were put in place to develop and expand the auditing system. The idea of independent audit system was first mentioned in public in September 1990 when the Lithuanian Association of Accountants and Auditors was being established. This article examines changes in regulatory framework governing auditing activities in Lithuania. It analyses developments that took place in the scope of auditing, definitions and professional requirements for auditors and audit companies. 4 developmental stages of auditing activities were identified which coincide with legal amendments. Characteristics of every stage were analysed in greater detail. Alongside with the development of the audit concept, the definition of audit in legal acts was made narrower from inspection of economic activities to verification of accuracy of financial statements. Each stage was characterised by substantial changes in the professional requirements for auditors and audit companies that were analysed in this paper.

ISBN:
9985894979
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8823
Updated:
2020-07-21 20:33:05
Metrics:
Views: 12
Export: