Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė : personalijos, idėjos, refleksijos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
  • Lenkų kalba / Polish
  • Rusų kalba / Russian
Title:
Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė: personalijos, idėjos, refleksijos
Editors:
Šmigelskytė-Stukienė, Ramunė, pratarmė, sudarymas [aui, com]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos istorijos institutas, 2020.
Pages:
391 p
Series:
XVIII amžiaus studijos; 6
Notes:
Bibliografija prie straipsnių ir rodyklės.
Contents:
Pratarmė / Ramunė Šmigelskytė-Stukienė — "Ieškau jūsų mylistos pono po visas keturias pasaulio šalis..." Antano Kazimiero Sapiegos laiškai Merkinės administratoriui Vaitiekui Kuževskiui. "I am Looking for your Grace in all Four Corners of the World..." Letters of Antoni Kazimierz Sapieha to Administrator of Merkinė Wojciech Kurzewski / Jolita Sarcevičienė — Samotna w milosci? Autokreacja epistolograficzna Anny z Mycielskich Radziw illowej. Meilės vienišė? Epistolografinis Onos Mycielskytės-Radvilienės saviįvaizdžio kūrimas / Bernadetta Manys — Деятельность Леона Казимира Шемета в общественно-политической жизни Великого княжества Литовского в первой трети XVIII в. Leonas Kazimieras Šemeta Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės visuomeniniame-politiniame gyvenime XVIII a. pirmaisiais dešimtmečiais / Андрей Мацук — Dwa poselstwa oboźnego litewskiego Ignacego Ogińskiego na dwór petersburski. Rola Litwinów w kontaktach dyplomatycznych z Rosją w latach 1711-1763. Dvi Lietuvos stovyklininko Ignoto Oginskio pasiuntinybės į Sankt Peterburgą: lietuvių vaidmuo diplomatiniuose santykiuose su Rusija 1711-1763 metais / Tomasz Ciesielski — Tropem politycznym i ideologicznym podróży petersburskiej Adama Chmary ostatniego wojewody mińskiego (1793). Politiniais ir ideologiniais paskutiniojo Minsko vaivados Adomo Chmaros kelionės į Sankt Peterburgą pėdsakais (1793 m.) / Dariusz Rolnik — Pranciškaus Ksavero Mykolo Bohušo SJ bažnytinės karjeros bruožai. Strokes from the Career of Franciszek Ksawery Michał Bohusz / Aldona Prašmantaitė — Prigimtinės tvarkos idėja kaip Mykolo Pranciškaus Karpavičiaus politinio mąstymo pagrindas. Idea of Natural Order as a Basis for Political Thinking in the Sermons of Mykolas Pranciškus Karpavičius / Vilius Mačkinis.Emblematyka w Rzeczypospolitej epoki Oświecenia - metamorfozy tradycji symbolicznej. Abiejų Tautų Respublikos emblematika Apšvietos epochoje - simbolikos tradicijos metamorfozės / Magdalena Górska — Józef Kazimierz Kossakowski and the Everyday Life of Priests in the Polish-Lithuanian Commonwealth in the Period of Enlightenment. Juozapas Kazimieras Kosakovskis ir kasdienis dvasininkų gyvenimas Apšvietos epochos Abiejų Tautų Respublikoje / Stanislaw Witecki — Viešųjų bausmių taikymas Kauno pilies teisme XVIII a. antrojoje pusėje ir jų vykdymas. Assignment and Administration of Public Punishments by Kaunas Castle Court in the Late Eighteenth Century / Adam Stankevič — Didžiųjų istorijos įvykių atspindžiai Mažesniųjų brolių konventualų memoriale: XVIII-XIX a. pradžia. Great Events as Reflected in the Memorial Book of Friars Minor Conventual: Eighteenth to Early Nineteenth Century / Darius Baronas — Sapiehowie i ich związki z Karolem XII - refleksja rodu nad wydarzeniami z przełomu wieków. Sapiegos ir jų ryšiai su Karoliu XII - amžių sąvartos įvykių refleksijos / Aleksandra Skrzypietz — Politinės ir geopolitinės Augustino Midletono refleksijos (1790-1791). Political and Geopolitical Reflections by Augustyn Middleton (1790-1791) / Ramunė Šmigelskytė-Stukienė — Vincentas Ignacas Marevičius apie save ir Tėvynę: XVIII a. pabaigos literato (savi)refleksijos. Wincenty Ignacy Marewicz about Himself and the Homeland: (Self) Reflections of the Late Eighteenth-Century Writer / Lina Balaišytė — Apie oberbombardyro Vaitiekaus Ivaškevičiaus 1791 m. Vilniaus piešinį. About the 1791 Picture of Vilnius by Oberbombardier Wojciech Iwaszkiewicz / Rūta Janonienė.Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės gyventojų refleksijos apie politines permainas 1794 m. pabaigoje - 1795 m. privačios korespondencijos duomenimis. Reflections of Inhabitants of the Grand Duchy of Lithuania on Political Changes at the End of 1794 to 1795 according to the Data of Private Correspondence / Domininkas Burba — Iliustracijų sąrašas — Asmenvardžių rodyklė — Vietovardžių rodyklė.
Keywords:
LT
18 amžius.
Summary / Abstract:

LTLeidinyje skelbiami Lietuvos, Lenkijos ir Baltarusijos mokslininkų straipsniai, kuriuose analizuojamos iškilios ir mažai žinomos XVIII a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės asmenybės, šaltiniuose palikusios išgyventos epochos vertinimus. Remiantis politinės raštijos, moralinės ir proginės literatūros, publicistikos, korespondencijos, memuarų ir kitų šaltinių analize, atskleidžiamos idėjų, įvykių, reiškinių ir procesų refleksijos to meto visuomenėje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Adomas Chmara; Antanas Kazimieras Sapiega; Apšvieta; Apšvietos epochos žmogus; Augustinas Midletonas; Ignotas Oginskis; Juozapas Kazimieras Kosakovskis; Leonas Kazimieras Šemeta; Lietuvos Didžioji Kunigaikštija, XVIII a.; Lietuvos Didžioji Kunigaikštytė; Memorialas (Mirusiųjų knyga); Mykolas Pranciškus Karpavičius; Ona Mycielskytė-Radvilienė (Anna Mycielska-Radziwiłł); Personalija; Pranciškus Ksaveras Bogušas; Ramunė Šmigelskytė-Stukienė; Vaitiekus Ivaškevičius; Vilniaus pranciškonai; Vincentas Ignacas Marevičius; 18 amžius; 18th century; Adam Chmara; Anna Radziwill, de domo Mycielska; Antoni Kazimierz Sapieha; Augustyn Middleton; Enlightenment; Franciszek Ksawery Bohusz; Ignacy Oginski; Individual (man) of the Enlightenment era; Jozef Kazimierz Kossakowski; Leon Kazimierz Szemet; Memoriale (Book of the Dead); Michal Franciszek Karpowicz; Personage; Ramunė Šmigelskytė-Stukienė; Vilnius Franciscans; Wincenty Ignacy Marewicz; Wojciech Iwaszkiewicz.

ISBN:
9786098183733
Parts:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/88193
Updated:
2022-01-17 20:26:32
Metrics:
Views: 93
Export: