XX a. tarptautinės krizės

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
XX a. tarptautinės krizės
Alternative Title:
International crisis in the 20th century
In the Journal:
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami dar plačiai neišplėtoti XX a. tarptautinių krizių kilmės ir raidos analizės aspektai, akcentuojant šių procesų dinamiką lemiančius faktorius, lyginant juos laiko ir teritorijos (regionų – saugumo kompleksų) dimensijų atžvilgiu. Atliktų tyrimų metu didžiausias dėmesys kreipiamas bendrų ir regioninių krizių eskalacijos tendencijų išryškinimui; valstybių diadų, strateginių supriešinimų, ilgalaikių konfliktų fenomenams; didžiųjų sistemos subjektų (daugiausia supervalstybių) vaidmeniui krizių eskalavimo procesuose. Pastarieji kiekybiniai tyrimai ir lyginamoji analizė vykdomi naudojant International Crisis Behavior (ICB) tarptautinių krizių duomenų bazę, SPSS 12.0 programinio paketo pagalba. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Tarptautinė krizė; Šaltasis karas; Kiekybinė ir lyginamoji krizių tendencijų analizė; International Crisis; Cold War; Quantitative and Comparative analysis of the international crisis.

ENThis article examines the origins and the development of analysis for aspects the crises of the 20th century, which have not been widely developed yet. They accentuated the factors that determine the dynamics of these processes and compare them in respect to temporal and territorial dimensions. In the research, the biggest attention was paid to the common and regional crisis-escalation tendencies; the phenomenon of the state dyads, strategic contraposition, long-term conflicts; the role of the big system entities (mainly superpowers) in crisis-escalation processes. The latest quantitative researches and comparative analysis are carried out using the International Crisis Behaviour (ICB) international crisis database and the assistance of the SPSS 12.0 software package.

ISSN:
1822-9212
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8818
Updated:
2021-03-12 15:08:05
Metrics:
Views: 20    Downloads: 2
Export: