Viešosios ir privačiosios erdvės Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Lenkų kalba / Polish
  • Anglų kalba / English
Title:
Viešosios ir privačiosios erdvės Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje
Editors:
Šmigelskytė-Stukienė, Ramunė, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2008.
Pages:
351 p
Notes:
Bibliografija išnašose.
Contents:
Pratarmė. Preface — VIEŠUMO IR PRIVATUMO RAIŠKOS FORMOS LIETUVOS DIDŽIOJOJE KUNIGAIKŠTYSTĖJE: Granice między przestrzenią prywatną a publiczną w systemie klientalnym. Ribos tarp privačiosios ir viešosios erdvės klientelės sistemoje. The Boundaries between Private and Public Space in the Patronage System / / Andrzej B. Zakrzewski — Znaczenia wyrazów publicum, publiczny i publiczność w dobie Sejmu Czteroletniego. Przykłady litewskie. Žodžių publicum, publiczny ir publiczność reikšmės Ketvertų metų seimo laikotarpiu: lietuviški pavyzdžiai. The Meaning of the Expressions Publicum, Publiczny and Publiczność during the Four Year Diet. Lithuanian Examples. / Richard Butterwick — Oficialioji retorika ir asmeninio gyvenimo atspindžiai XVIII a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės lotyniškojoje proginėje literatūroje. Official Rhetoric and Reflections of Personal Life in Occasional Writings of the Grand Duchy of Lithuania in the Eighteenth Century / Asta Vaškelienė — Viešo ir privataus gyvenimo akcentai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Apšvietos pamoksluose. Accents of Public and Private Life in Enlightenment Occasional Sermons of the Grand Duchy of Lithuania / Kristina Mačiulytė — Valstybinė ir privati kariuomenė Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVIII a. viduryje. The State and Private Army in the Mid-Eighteenth Century Lithuania / Valdas Rakutis — Vilniaus pasaulietinės iškilmės ir jų apipavidalinimas XVIII a. viduryje. Vilnius Secular Festivals and Their Staging in the Mid-Eighteenth Century / Lina Balaišytė — Švenčianti Stanislovo Augusto valdymo laikų Lietuva. Lithuania in Celebration during the Reign of Stanisław August / Zigmantas Kiaupa —Kultūrinių elitų reprezentacija Vilniaus ir Brno spaudoje pirmojoje XIX amžiaus pusėje. Diskursyvios viešosios erdvės konstrukcijos. The Representation of the Cultural Elites in the Vilnius and Brno Press in the First Half of the Nineteenth Century: The Discursive Constructions of the Public Space / Halina Beresnevičiūtė-Nosalova — LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS SOCIOPOLITINĖ ERDVĖ: Ar galėjo 1701 m. būti priimtas vadinamasis „Vilniaus nutarimas“? Could the So-called ‘Vilnius Act’ Have Been Adopted in 1701? / Gintautas Sliesoriūnas — Išmatuoti erdves: Ribų komisijų įkūrimas ir jų veikla 1791-1792 metais. Measured Space: The Realisation of the Law on Boundaries in Lithuania during 1791-1792 / Ramunė Šmigelskytė-Stukienė — Civilinės karinės tvarkos komisijos ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės miestai Ketverių metų seimo laikotarpiu. The Civil-Military Commissions of the Order and the Cities in the Grand Duchy of Lithuania during the Period of the Four Year Diet — TEISĖJAI IR BAUSMĖS: Odpowiedzialność dyscyplinarna i kama sędziów Trybunału Litewskiego. Lietuvos vyriausiojo tribunolo teisėjų drausminė ir baudžiamoji atsakomybė. The Criminal and Disciplinary Responsibility of Lithuanian Supreme Tribunal Judges / Iwona Wierzchowiecka — Vilniaus pilies bokšto kalėjimas XVIII a. Lokalizacija, bausmių pobūdis ir jų atlikimo praktika. Vilnius Castle Tower Prison in the Eighteenth Century: the Location, the Nature of the Punishments, and the Practice for Executing Them / Domininkas Burba —UŽSIENIO VALSTYBIŲ AKIRATYJE: Политика России в Литве во время Барской конфедерации 1768-1772 гг. Rusijos politika Lietuvos atžvilgiu Baro konfederacijos laikotarpiu (1768-1772). Russian Policy in Lithuania during the Bar Confederation (1768-1772) / Борис Носов — PRIVATAUS GYVENIMO ATSPINDŽIAI: Частная жизнь протестантов: развод капитана королевских войск Самуеля Мнинского и его жены Канстанции. Privatus protestantų gyvenimas: karališkosios kariuomenės kapitono Samuelio Mninskio skyrybos su žmona Konstancija. The Private Lives of the Protestants: the Divorce of Royal Army Captain Samuel Mninski and Konstancja / Наталья Слиж — Iliustracijų sąrašas — Apie autorius.
Keywords:
LT
Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Abiejų Tautų Respublika (ATR; Rzeczpospolita Obojga Narodów; Žečpospolita; Sandrauga; Polish-Lithuanian Commonwealth).
EN
Commonwealth of the Two Nations.
Summary / Abstract:

LTLeidinio straipsniuose nagrinėjamos viešumo ir privatumo sampratos XVIII a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės raštijoje, retorikoje, teisėje, kariuomenėje, tiriamos pasaulietinės šventės ir jų apipavidalinimas, aptariamos diskursyvios viešosios erdvės konstrukcijos XIX a. pradžios spaudoje, gilinamasi į viešojoje sociopolitinėje sferoje (valstybės ir jos struktūrų funkcionavime) bei privačioje (šeimos) sferoje vykusius pokyčius. [Anotacija knygoje]

Parts:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/88160
Updated:
2022-01-02 13:56:05
Metrics:
Views: 15
Export: