Aleksandras Shtromas : the Lithuanian prophet of post-communism

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Aleksandras Shtromas: the Lithuanian prophet of post-communism
In the Journal:
Journal of interdisciplinary studies. 2006, Vol. 18, no. 1/2, p. 75-92
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Politika / Politics.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje analizuojamos garsaus lietuvių išeivijos politologo Aleksandro Štromo idėjos, kurias jis paskelbė išvykęs iš Sovietų Sąjungos po 1973 metų, dirbdamas Didžiosios Britanijos ir JAV universitetuose. Štromas ne tik prognozavo Sovietų Sąjungos krachą ir visos komunizmo sistemos dezintegraciją, bet ir analizavo šiuos dalykus kaip jau prasidėjusį procesą. Nors Vakarų politologinėje literatūroje paprastai būdavo teigiama, kad niekas iš politologų rimčiau ir tiksliau neprognozavo Sovietų Sąjungos žlugimo, išskyrus vieną kitą abstraktų teorinį spėjimą (pavyzdžiui, JAV politologų Zbigniewo Brzezinskio ir Reino Taagepera’os rašiniuose), iš tikrųjų būta politikos mąstytojų ir rašytojų, kurie ganėtinai tiksliai modeliavo šį procesą. Publicistiškai Vakaruose šitą prognozavo rusų rašytojas disidentas Andrejus Amalrikas, o teoriškai pagrindė ir subtiliai analizavo Štromas. Šiame straipsnyje pateikiamas Štromo politinių idėjų kontekstas, jo intelektualinė ir moralinė biografija, sykiu analizuojama jo socialinė ir politinė aplinka (visų pirma Vilniaus ir Maskvos disidentų grupės), kurioje jis formavosi kaip politinis mąstytojas ir žmogaus teisių gynėjas. Analizuojamos ir idėjinės įtakos Štromui (nuo Leonido Pinskio Rusijoje iki Leszeko Kołakowskio Lenkijoje bei Didžiojoje Britanijoje). Į Štromą žvelgiama kaip į europinio masto politinį mąstytoją, suvaidinusį didžiulį vaidmenį politinėse ir idėjinėse XX amžiaus dramose. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Postkomunizmas; Politinis dalyvavimas; Post-communism; Human right advocacy; Political participation.

ENThis article analyses the ideas of the famous Lithuanian emigrant political scientist Aleksandras Štromas. These ideas were articulated by the author after 1973, when he had left the Soviet Union and worked at the universities Great Britain and the USA. Štromas not only forecast the collapse of the Soviet Union and the disintegration of the whole Communist system, but also analysed these things as if the process had already begun. Although in the political literature of the West statements were made to the fact that, except for a few abstract guesses (e.g., the writings of the US political scientists Zbigniew Brzezinski and Reino Taagepera), no serious forecast about the collapse of the Soviet Union had appeared, there were, in fact, political thinkers and writers who modelled this process with a surprising precision. In Western publications, this was predicted by the Russian dissident writer Andrej Amalrik, and in theory was substantiated and subtly analyzed by Štromas. This article presents the context of Štromas’ major ideas and of his intellectual and moral biography. Also analysed is the social and political background (primarily Vilnius and Moscow groups of dissidents), in which his formation as a political thinker and a defender of human rights took place. In addition, ideological influences (from Leonidas Pinskis in Russia to Leszek Kołakowski in Poland and GB) on Štromas are examined. Štromas is presented as a European political thinker who played a significant role in political and ideological dramas of the 20th c.

ISSN:
0890-0132
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8815
Updated:
2013-04-28 16:50:19
Metrics:
Views: 33
Export: