Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė: luomas, pašaukimas, užsiėmimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė: luomas, pašaukimas, užsiėmimas
Editors:
Šmigelskytė-Stukienė, Ramunė, pratarmė, sudarymas [aui, com]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos istorijos institutas, 2019.
Pages:
337 p
Series:
XVIII amžiaus studijos; 5
Notes:
Bibliografija prie straipsnių ir rodyklės. Reikšminiai žodžiai: 18 amžius; Visuomenė; Profesijos; Darbas; Vienuoliai; The Lithuanian XVIII c. history; The Society; Profession; Job; Monkhood.
Contents:
Pratarmė / Ramunė Smigelskytė-Stukienė — Działalność duszpasterska jezuitów w Wilnie: między reformą trydencką a lokalnymi uwarunkowaniami. Ganytojiška jėzuitų veikla Vilniuje: tarp Tridento reformos ir vietos sąlygų / Andrea Mariani — Lietuvos mažesniųjų brolių konventualų provincijos kolektyvinis portretas (XVIII a. antroji pusė - XIX a. pradžia). Collective Portrait of the Lithuanian Order of Friars Minor Conventual (late eighteenth-early nineteenth century) / Jonas Drungilas — Livonijos kanauninko, Vilkaviškio klebono Vincento Bakuzičiaus biografija. Keletas XVIII amžiaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės katalikų dvasininko portreto detalių. Biography of Canon Priest of Livonia, Parish Priest of Vilkaviškis Wincenty Bakuzicz. A Few Strokes to the Portrait of the Eighteenth-Century Roman Catholic Priest of the Grand Duchy of Lithuania / Domininkas Burba — Dailininkų mokymas Radvilų dvare XVIII amžiuje. Training of Artists in the Residences of the Radvilas in the Eighteenth Century / Aistė Paliušytė — Pijarskic Collegium Nobilium w Wilnie. Korzenie i konteksty. Vilniaus pijorų Collegium Nobilium. Ištakos ir kontekstai / Kazimierz Puchowski — Szkoły Wydziału Litewskiego w strukturze szkolnej Komisji Edukacji Narodowej. Lietuvos švietimo apygardos mokyklos Tautinės edukacinės komisijos mokyklų struktūroje / Janina Kamińska — Wizytacja Adama Kazimierza Czartoryskiego szkół Wołyńskich i Ukraińskich i jej znaczenie dla Komisji Edukacji Narodowej. Adomo Kazimiero Čartoriskio atliktos Voluinės ir Ukrainos mokyklų vizitacijos reikšmė Tautinei edukacinei komisijai / Ewa Kula.Profesinės inteligentijos gimimas: Jono Bobrovskio (1777-1823) gyvenimo ir kūrybos atvejis. The Birth of Professional Intelligentsia: Case of Jan Bobrowskis (1777-1823) Life and Creation / Olga Mastianica-Stankevič — Luomas, pašaukimas ir profesija Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenėje 1775-1794 m. Estate, Calling and Profession in the Military of the Grand Duchy of Lithuania in 1775-1794 / Valdas Rakutis — Užsienio mokslininko adaptacija Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje: dr. Jeano-Emmanuelio Gilibert’o atvejis. Adaptation of a Foreign Scientist in the Grand Duchy of Lithuania: Case of Dr Jean-Emmanuel Gilibert / Arnaud Parent — Dailininkas XVIII amžiuje: karjeros galimybės. The Artist in the Eighteenth Century: Career Opportunities / Lina Balaišytė — Architektas XVIII amžiaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės visuomenėje. Architect in the Society of the 18th Century Grand Duchy of Lithuania / Rasa Butvilaitė — Giuseppe Fontana - architektas ir bajoras: giminės istorija. Giuseppe Fontana: Architect and Nobleman: the Family History / Auksė Kaladžinskaitė — Wileńscy zarębacze w pierwszej połowie XVIII wieku, czyli historyczne "studium przypadku". Vilniaus mėsininkai XVIII a. pirmojoje pusėje, arba istorinis "atvejo tyrimas" / Bernadetta Manys.
Keywords:
LT
18 amžius; Darbas / Labour. Work; Profesijos; Vienuolijos / Monasteries; Visuomenė.
Summary / Abstract:

LTLeidinyje į Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje vykusias socialines slinktis žvelgiama per sąvokų luomas, pašaukimas, užsiėmimas prizmę. Pirmoji leidinio dalis skirta dvasininkų luomo istorijai aptarti. Joje publikuojami straipsniai, aprėpiantys kolektyvinius ir individualius dvasininkų portretus bei atskleidžiantys įvairialypius šio luomo atstovų veiklos aspektus. Antrojoje dalyje susitelkiama į Abiejų Tautų Respublikos švietimo sistemoje vykusius pokyčius iki Tautinės edukacinės komisijos įsteigimo 1773 m. ir šios Komisijos veiklos laikotarpiu. Aptariamas mokytojų korpusas, mokinių sudėtis, ugdymo programos įgyvendinimo sėkmės ir nesėkmės, analizuojamas skirtingų profesinių grupių mokymas, parodoma, kaip veikė tapytojų ir skulptorių mokymo sistema Nesvyžiaus Radvilų dvare XVIII a. Pasitelkus Vilniaus universiteto auklėtinio Jono Bobrovskio (Jan Bobrowski, 1777–1823) gyvenimo ir kūrybos atvejį, nagrinėjama, kaip formavosi viena pirmųjų profesinės inteligentijos kartų Lietuvoje. Trečiojoje leidinio dalyje, remiantis skirting luomų ir socialinių grupių atstovų (karininkų, mokslininkų, architektų, dailininkų, miestiečių) karjerų pavyzdžiais, atskleidžiamos asmens galimybės pasiekus tam tikrą profesionalumo lygį peržengti kilmės nulemtus socialinius rėmus. Leidinyje skelbiami skirtingų sričių tyrinėtojų žvilgsniai į Lietuvos Didžiosios Kunigaikštytės socialines grupes, jų struktūrą bei atskirų individų profesinę raišką sudaro galimybes užčiuopti, kaip ir kokiame kontekste brendo visuomenė, kuri profesinę karjerą, o ne socialinę kilmę ėmė vertinti kaip žmogaus asmeninės sėkmės rodiklį. [Iš leidinio]

ISBN:
9786098183641
Parts:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/88082
Updated:
2020-12-16 14:28:33
Metrics:
Views: 46
Export: