Moderniųjų iniciatyvų ir tradicijos dialogas: surinkimininkų judėjimas Prūsijos Lietuvoje

Collection:
Sklaidos publikacijos / Dissemination publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Lenkų kalba / Polish
Title:
Moderniųjų iniciatyvų ir tradicijos dialogas: surinkimininkų judėjimas Prūsijos Lietuvoje
Editors:
Strungytė-Liugienė, Inga, įvadas, pratarmė, sudarymas [aui, aui, com]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2019.
Pages:
270 p
Notes:
Bibliografija prie straipsnių ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Pratarmė / Inga Strungytė-Liugienė — Įvadas / Inga Strungytė-Liugienė — Liuteroniškojo pietizmo tėvų - Pylypo Jokūbo Špenerio ir Augusto Hermano Frankės - teologija / Darius Petkūnas — Kai kurios asmens ir bendruomenės modernėjimo tendencijos surinkimininkų literatūroje / Žavinta Sidabraitė — Surinkimininkų giesmynų raida, kalbos kaita ir tradiciškumas (XIX amžiaus pradžia) / Inga Strungytė-Liugienė — Rašybos skirtumai surinkimininkų ir bažnytinėje raštijoje / Mindaugas Šinkūnas — Ruch gromadkarski na Mazurach. Przegląd źródeł / Justyna Prusinowska — Asmenvardžių rodyklė — Apie autorius.
Keywords:
LT
Giesmės ir giesmynai / Hymns and Hymnals; Krikščionybė. Teologija / Christianity. Theology.
Reviews:
Summary / Abstract:

LTStraipsnių rinkinyje ypatingas dėmesys skiriamas savitam protestantiškos aplinkos reiškiniui, gyvavusiam apie 200 metų Prūsijos Lietuvoje - surinkimininkų judėjimui. XIX amžiuje surinkimininkų (arba maldininkų) judėjimas pasireiškė veržliomis pasaulietiškomis (liaudiškomis) iniciatyvomis - namų pamaldomis, vadinamais surinkimais. Namų pamaldose surinkimų dalyviai meldėsi iš Biblijos, Johanno Arndto, kitų protestantiškų knygų ir giedojo pietistines giesmes. [...] Rinkinį sudaro penki straipsniai (Dariaus Petkūno, Žavintos Sidabraitės, Ingos Strungytės-Liugienės, Mindaugo Šinkūno ir Justynos Prusinowskos). Čia analizuojama liuteroniškojo pietizmo kiltis, Prūsijos Lietuvos bažnytinės ir surinkimininkų raštijos (giesmynų ir pastoralinių veikalų) kalba, tiriama surinkimininkų literatūra žanriniu požiūriu. Lenkų kalba parengtas straipsnis yra labiau istoriografinio pobūdžio, skirtas aptarti lenkų autorių darbus, jų indėlį tiriant surinkimininkų judėjimo istoriją Mozūrijoje. Rinkinyje publikuoti tyrimai atskleidžia tarpdisciplininių tyrimų galimybes, iš įvairių perspektyvų leidžia pažvelgti į Prūsijos Lietuvos kultūrai ir praktiniam lietuvio gyvenimui įtakos turėjusį religinį reiškinį. [Iš Pratarmės]Reikšminiai žodžiai: Mažoji Lietuva; Prūsija; Protestantai; Giesmės; Teologija; Literatūra; The Lithuanian Minor; Prussia; Protestants; Pslams; The Theology; Literature.

ISBN:
9786094112584
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/88026
Updated:
2022-03-30 19:45:37
Metrics:
Views: 38
Export: