Pasijinė Kristaus ikonografija Pažaislio Kamaldulių vienuolyne

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pasijinė Kristaus ikonografija Pažaislio Kamaldulių vienuolyne
Alternative Title:
Iconography of the Passion in Pažaislis' camaldolese monastery
In the Journal:
Logos (Vilnius). 2006, 48, p. 166-174
Keywords:
LT
Ikonografija; Kristaus kančios tema; Pažaislis.
EN
Iconography; Pažaislis monastery.
Summary / Abstract:

LTJėzaus Kančios atvaizdai, atsiradę Bizantijoje, ypač paplito gotikos laikais. Baroke Kristaus Kančia tapo bene svarbiausia kristologine tema. Ši tema itin aktuali kamaldulių ordinui. Pažaislio kamaldulių vienuolyne pasijinis Jėzaus Kristaus paveikslų ciklas sukoncentruotas kapitulos salėje, po kuria įrengta kamaldulių laidojimo kripta. Kapitulos salėje vyravusią atgailos ir kančios nuotaiką atitiko interjero puošybos idėjinė programa – Jėzaus Kristaus Kančios atskleidimas, kitaip – jos prisiminimas ir įprasminimas bei atpirkimo slėpinio atskleidimas. Šis ciklas kaip vientisas kūrinys tiriamas pirmą kartą. Straipsnio tikslas – remiantis archyviniais dokumentais ir literatūriniais šaltiniais bei empirine medžiaga atskleisti kapitulos salės interjero kaip vientiso kūrinio ikonografiją, jos analizės neatsiejant nuo meninės raiškos. Straipsnyje aptariami svarbiausi kamaldulių vienuolių dvasingumo elementai, darę įtaką kapitulos salės puošybai. Parodoma, kaip ikonografinės programos sumanytojai ir atlikėjai šios patalpos puošyboje atskleidžia krikščioniškųjų slėpinių – Kančios ir Atgailos – esmę. Tyrimo metu išsiaiškinti altoriaus paveikslo ir freskų ikonografiniai siužetai bei stiuko lipdinių simbolika, išryškinant kiekvieno jų dominuojantį aspektą; taip pat nustatyti atskirų siužetų prasminiai tarpusavio ryšiai, kurių dėka atsiskleidė pasijinės temos dvasinis turinys. Šis Jėzaus Kančią įvairialypiai atskleidžiantis, aukštos meninės kokybės baroko monumentaliosios dailės ciklas, net nepaisant ženklių medžiaginių praradimų XIX ir XX amžiais, Lietuvos dailėje yra išties unikalus. [Iš leidinio]

ENThe images of the suffering of Christ, which appeared in Byzantium, spread particularly during the Middle Ages. The suffering of Christ became almost the single most important Christian theme during the Baroque. This theme is especially relevant for the Camaldolese Order. The passion cycle of paintings of Jesus Christ in the Camaldolese Monastery of Pažaislis is concentrated in the chapter house, under which a Camaldolese funeral crypt was built. The programme of the interior‘s decor suited the mood of repentance and suffering that reigned in the chapter house – the revealing of the suffering of Jesus Christ, and its remembrance and understanding of its implications as well as a revealing of the mysteries of redemption. This cycle is explored as a work of art in its entirety for the first time. The goal of this article is to reveal the iconography of the chapter house‘s interior as an unbroken work using archival documents and literary sources as well as empirical material, with artistic expression including in the analysis. The most important elements of the Camaldolese monks’ spirituality, which had an impact on the decor of the chapter house, are discussed in the article. It is shown how those who designed and those who carried out the iconography programme revealed the meaning of the Christian mysteries of suffering and repentance. During the research, the iconographic plots of the altar picture and frescoes as well as the symbolism of the stucco mouldings were clarified by bringing to light the dominating aspect of each of them; in addition the semantic links of interrelation of the different plots were also determined, and thanks to this the spiritual content of the passion theme is revealed. This monumental Baroque art cycle of high artistic quality revealing a multi-faceted Jesus Christ is truly unique in Lithuanian art, despite the marked material losses during the 19th and 20th centuries.

ISSN:
0868-7692
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8797
Updated:
2020-07-28 20:26:22
Metrics:
Views: 4    Downloads: 1
Export: