Liudo Truikio sakralinė kūryba Kauno bažnyčiose

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Liudo Truikio sakralinė kūryba Kauno bažnyčiose
Alternative Title:
  • Liudas Truikys’ Sacral Creative Work in Kaunas Churches
  • Sacral creation by Liudas Triukys in Kaunas churches
In the Book:
Liudui Truikiui - 100 / sudarė Radvilė Racėnaitė. Kaunas: Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus, 2005. P. 82-90
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Lietuva (Lithuania); Religinis menas / Religious art; Tapyba / Painting.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama visuomenei menkai pažįstama Liudo Truikio sakralinė kūryba Kauno bažnyčiose. Straipsnio tikslas – išryškinti Truikio bažnytinio meno temas ir, įsigilinus į kūrinių turinį bei plastikos raišką, atskleisti jų gelmines prasmes. Vieni miesto šventovėse esantys sakralinio meno kūriniai anksčiau netyrinėti, kiti buvo glaustai aptarti kituose kontekstuose, tačiau visi kartu, kaip šio menininko sakralinės kūrybos visuma, jie aptariami pirmą kartą. Bažnytinė dailė kurta labai trumpai – vos pusantro dešimtmečio su ilgu pertrūkiu: 1938 – 1940-ieji ir 1956-ieji metai. 1938 m. Kauno Šv. Mikalojaus benediktinių bažnyčios interjeras buvo pertvarkytas pagal konkursą laimėjusio Truikio projektą. Ypač svarbiu dekoro elementu tapo vitražai su adoruojančiais angelais trims gotikiniams langams. Šis kokybiškai naujas benediktinių bažnyčios dekoras buvo ne tik stilistiškai vieningas, bet ir prasmingas bei įtaigus. 1938 m Truikys Šančių Švč. Jėzaus Širdies parapijos bažnyčiai sukūrė kompoziciją „Angelai“. Frontalios stovinčių angelų figūros nutapytos plačiame smailėjančios triumfo arkos apvade po septynias kiekvienoje pusėje. 1956 m. jis dirbo Šv. Kryžiaus bažnyčioje, kuriai nutapė dvi kompozicijas Jėzaus Kristaus kančios tema: „Nukryžiavimą“ bažnyčios rytų fasado, o „Švč. Mariją ir šv. Joną“ pietų fasado nišose. Nors monumentalioji tapyba, sukurta 1940 - 1960 metais, Lietuvos dailėje užima pačią kukliausią vietą, Liudo Truikio vitražai ir trys sienų tapybos paveikslai yra reikšmingi dailės istorijos požiūriu kaip neturintys analogų sakralinės tapybos pavyzdžiai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Sakralinė dailė; Vitražas; Sienų tapyba; Kauno Šv. Mikalojaus (Benediktinių) bažnyčia; Sacal art of Lithuania; Vitrage; Mural paintings (frescoes); 1938-1940; The st. Nicolas Church in Kaunas.

ENThe article discusses Liudas Truikys’ sacral work in Kaunas churches, which is little known to the public. The aim of the article is to elucidate themes of Truikys’ church art and to reveal their meanings. Some of the works of sacral art in the sanctuaries of the city have not been studied before, others were discussed in brief within other contexts, however, all together, as a whole of sacral creative work of this artist, they are discussed for the first time. Church art was created for a very short period – for only one and a half decade with intervals: 1938 – 1940 and the year 1956. In 1938 the interior of Kaunas Benedictine Church St Nicholas was reconstructed according to Truikys’ design. Stained glass windows with adoring angels became an important element of décor for three gothic windows. This qualitatively new décor of the Benedictine Church was not only stylistically uniform but also meaningful and suggestive. In 1938 Truikys created the composition “Angels” for Šančiai Parish Church of the Holy Heart of Jesus. Figures of standing angels were painted in the tapering rim of the triumph arch, seven angels on each side. In 1956 he worked in the Church of St Catherine where he painted two compositions on the theme of Jesus Christ suffering: “Crucifixion” in the niche of the eastern façade of the Church and “The Virgin Mary and St John” in the niches of the southern façade. Though monumental painting was created in 1940 - 1960, it occupies the most modest place in Lithuanian art. Liudas Truikys’ stained-glass windows are significant from the point of view of the history of art, as examples of sacral painting that have no analogues.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8796
Updated:
2020-10-12 21:43:19
Metrics:
Views: 90
Export: