Žlibinai. Bažnyčios istorijos ir architektūros bruožai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žlibinai. Bažnyčios istorijos ir architektūros bruožai
Alternative Title:
Žlibinai: features of Žlibinai church history and architecture
Keywords:
LT
Bažnyčios / Churches.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami Žlibinų (XVIII a. vadintų Ryvėnais) bažnyčios istorijos ir architektūros bruožai. Pirmoji, XVIII a. antrojoje pusėje dvarininko Mykolo Šiukštos funduota bažnyčia buvo nedidelė, medinė ir kukliai įrengta. Viduje buvo du altoriai: didysis – su Čenstakavos Dievo Motinos paveikslo kopija ir šv. Anupro paveikslu, kitas – Šv. Arkangelo Mykolo altorius su šventojo paveikslu ir šv. Felicijaus ir Liucijos relikvijoriumi. Bažnyčioje nebuvo žemaičių sakraliniuose pastatuose dažno vidaus įrangos elemento – krikštyklos. XIX a. bažnyčios istorijoje permainingas – 1845 m. vietos gyventojų lėšomis suremontuota bažnyčia amžiaus antrojoje pusėje buvo apleista. 1897 m. pastatyta Piotro Serbinovičiaus suprojektuota dabartinė medinė bažnyčia (didesnė už senąją) veikė iki XX a. antrosios pusės. 1960–1989 m. bažnyčia uždaryta ir naudota ūkinėms reikmėms. 1991 m. atšventintoje bažnyčioje vertingiausia iš senosios bažnyčios išlikusi Čenstakavos Dievo Motinos paveikslo kopija.Reikšminiai žodžiai: Žlibinai; Bažnyčios.

ENThe paper analyses features of the history and architecture of Žlibinai (Ryvėnai in the 18th c.) Church. The first church, founded by the landowner Mykolas Šiukšta in the second half of the 18th c., was small, built of wood and modestly outfitted. The church had two altars: the high altar with a copy of the Black Madonna of Czenstochowa and a picture of St. Onuphrius, and the altar of St. Michael the Archangel featuring his icon and a reliquary St. Felicius and St. Lucia. The church did not contain a baptistery, which was a common interior element in Samogitian religious buildings. The 19th c. was extremely unsettled for the church: renovated with the residents’ funds in 1845, the church became derelict in the second half of that century. Designed by Piotr Serbinowicz and erected in 1897, the current wooden church (larger than the previous one) was open until the second half of the 20th c. In 1960–1989, the church was closed and used for commercial purposes. The most valuable item of the church that was reconsecrated in 1991 is the copy of the Black Madonna of Czenstochowa that has survived from the old church.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/879
Updated:
2013-04-28 15:22:48
Metrics:
Views: 21
Export: