Lithuanian spoken corpora and studies of first language acquisition: a view from outside

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Lithuanian spoken corpora and studies of first language acquisition: a view from outside
In the Journal:
Lietuvių kalba. 2019, 13, 1 pdf (13 p.)
Keywords:
LT
Anglų; Anglų kalba; Lietuvių; Pirmosios kalbos įsisavinimas; Sakytinės kalbos tekstynas; Šnekos garsynas.
EN
English; First language acquisition; Lithuanian; Lithuanian spoken corpora; Speech corpus; Spoken corpora; Spontaneous speech.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiami lietuvių sakytinės kalbos tekstynai ir kai kurie lietuvių kaip pirmosios kalbos įsisavinimo tyrimai. Autorė daugiausia remiasi šaltiniais anglų kalba, nes jie gali praversti lietuviškai nemokantiems tyrėjams bei tapti metodologine ir (ar) teorine paskata tolesnėms įvairių kalbų studijoms. Tarp nagrinėjamų sakytinės kalbos tekstynų yra lietuvių šnekos garsynas „Liepa“, „Sakytinės kalbos įrašų bazė“, „Sakytinės lietuvių kalbos tekstynas“. Išsamiau analizuojamas paskutinysis, kadangi jis yra glaudžiai susijęs su lietuvių vaikų ir į vaikus nukreiptos kalbos tekstyno sudarymu. Antrojoje straipsnio dalyje apžvelgiami lietuvių kaip pirmosios kalbos įsisavinimo tyrimai. Dauguma tokių tyrimų (tarp jų ir tarptautiniai daugiakalbiai projektai), paremtų tekstynų duomenimis, yra skirti gimtakalbių lietuvių gramatikos įsisavinimui. Tačiau pastaruoju metu stebimas susidomėjimas ir kitais pirmosios kalbos įsisavinimo aspektais (tarp jų – fonologija ir morfonologija) bei naujais tyrimo metodais – vis populiaresni darosi eksperimentai. [Iš leidinio]

ENThe paper provides an overview of Lithuanian spontaneous speech corpora and certain studies of the acquisition of Lithuanian as a first language. The author focuses mainly on those resources and papers that are published in English and thus can be used by non-Lithuanian speaking researchers as methodological and/or theoretical inspiration for further studies on different languages. Among the spoken corpora discussed in the paper are: the speech corpus Liepa, Sakytinės kalbos įrašų bazė, the Corpus of Spoken Lithuanian. The author pays special attention to the latter as it is closely connected to the development of the Lithuanian corpus of child and child-directed speech. The studies of the acquisition of Lithuanian as a first language are overviewed in the second part of the paper. The majority of studies on corpus data (including those conducted within international cross-linguistic projects) describe the acquisition of grammar by native speakers of Lithuanian. In the most recent research, there is a shift towards new aspects of first language acquisition (including phonology and morphophonology) and new methods (experiments becoming more and more popular). [From the publication]

ISSN:
1822-525X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/87888
Updated:
2020-12-17 20:25:34
Metrics:
Views: 12
Export: