Глобализация и сохранение национальной идентичности

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Глобализация и сохранение национальной идентичности
Alternative Title:
Globalisation and Preservation of National Identity
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Tautinis identitetas; Globalizacija; Narystė Europos Sąjungoje; Nacionalinė kultūra; National identity; Globalization; EU membership; National culture.
Keywords:
LT
Europos Sąjunga / European Union; Nacionalinė kultūra; Kultūrinis identitetas / Cultural identitity.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje parodoma, kad tautinio tapatumo kaip vertybės ir laisvės tapsmą vis labiau lemia spartūs pokyčiai, paženklinti visuotine globalizacija. Atskleidžiama, kad didžiausią poveikį globalizacija daro trims svarbiausioms tautinio tapatumo (ir laisvės) išsaugojimo garantams – kalbai, ekonominiam savarankiškumui ir politiniam savarankiškumui. Aptariamos tautinio tapatumo ir laisvės saugos ir įtvirtinimo galimybės. Pirma, tai – kalbos, kultūrinių ir tautinių vertybių gerbimas ir propagavimas, kuris reiškia ne tik apsaugą, bet ir atvirumą bei prieinamumą kitoms kultūroms (mainus). Antra, atsisakymas servilistinės pozicijos santykiuose su ES, efektyvus ir kryptingas ekonominių interesų, susijusių su gyvybine tautos, atskirų jos grupių savisklaida, gynimas. Trečia, aktyvesnis politinių interesų gynimas ES, ieškant partnerių, kurių interesai sutampa su mūsiškiais, ir taip įmanoma pelnyti didesnį palankumą ir palaikymą. Ketvirta, įgyvendinimas politinės savivaldos principo, kuris būtų grindžiamas ne tiek formaliu visų lygių valdžios renkamumu, bet remtųsi tautos tapatumo, jos kultūros, kuri būtent ir maitina pilietinę visuomenę, išsaugojimo siekiu. Taip pat mažinamas (atstatomas) atotrūkis tarp valdžios ir gyventojų mažintų ir nepasitikėjimą valdžia, didintų jos atsakomybę ir atsiskaitomybę ją išrinkusiems. [Iš leidinio]

ENThe article demonstrates how rapid changes marked by overall globalisation predetermine becoming of national identity as value and of freedom. It reveals that globalisation has the most considerable impact on three principal guarantees of preservation of national identity (and freedom) – language, economic independence and political independence. It considers the possibilities of safety and establishment of national identity and freedom. First, this is respecting and propagation of language, cultural and national values, which is not only protection, but also openness and availability for other cultures (exchange). Second, this is refusal of servilistic position in relations with the EU, effective and purposeful protection of economic interests, related to vital self-dispersion of the nation and its individual groups. Third, this is a more active defence of political interests in the EU, in quest of partners whose interests coincide with our own, which enables us to win more favour and support. Fourth, this is implementation of the principle of political self-government, which would be based rather on striving to preserve national identity and culture, which basically nurtures a civil society, than on the formal election of authority on all levels. The narrowed (restored) gap between the power and population would also lessen distrust of the authority, increase its responsibility and accountability towards the electorate.

ISSN:
0867-096X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8775
Updated:
2013-04-28 16:49:55
Metrics:
Views: 8
Export: