Mokinių požiūris į socialinį psichologinį klasės klimatą.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokinių požiūris į socialinį psichologinį klasės klimatą
Alternative Title:
Attitude of Pupils Towards Psychological Climate in a Class
In the Journal:
Pedagogika. 2002, 58, p. 8-16
Keywords:
LT
Socialinis ugdymas / Social education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiami sociologinės mokinių apklausos rezultatai (N = 581). Jame aptariamas tarpusavio santykių, lemiančių socialinį psichologinį klasės klimatą, modelis, apibūdinami tarpusavio santykių mokykloje struktūriniai elementai – mokinių tarpusavio santykiai, mokytojų profesinių ir bendravimo įgūdžių darna, mokytojų sąveikos su mokiniais stilius, mokinių pozicija mokytojų atžvilgiu. Analizuojama socialinių demografinių veiksnių įtaka mokinių požiūriui į socialinį psichologinį klasės klimatą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Socialinis psichologinis klasės klimatas.

ENIn this article the problem of social – psychological climate of classroom is analyzed and results of the questioning of pupil are represented (N = 581). A theoretical model of interrelations that have an influence on social – psychological climate of class has been found. The interrelation of pupils, a harmony of professional skills and habits of intercourse of teachers, teacher’s style of interaction with pupils and attitude of pupils towards their teachers are structural elements of interrelations. Besides in this work the influence of social demographical factors on determination of social – psychological climate of classroom has been analyzed. Girls estimate interrelations between pupils more unfavorable than boys and girls are more disposed with teachers than boys. Lagging pupils feel depreciate comparing with good pupils. And class’s leaders are more disappointed with teachers and more satisfied with classmates than outsiders. Specific character of gymnasium is that pupils are individualist and on the other hand they estimate school’s environment more favorable. Results of the research evidently had been disclosed the role of teacher’s personality on social – psychological climate of classroom and on the process of school socialization of pupils. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8762
Updated:
2018-12-20 22:55:25
Metrics:
Views: 33    Downloads: 6
Export: