Schopenhauerio meno filosofijos atspindžiai Marcelio Prousto ir Thomo Manno kūryboje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Schopenhauerio meno filosofijos atspindžiai Marcelio Prousto ir Thomo Manno kūryboje
Keywords:
LT
Mannas, Thomas; Neklasikinė filosofija; Proustas,Marcelis; Schopenhaueris; Schopenhaueris,Arthuras; Thomas Mannas, Marcelis Proustas; Vakarų Europos literatūra.
EN
Mann, Thomas; Marcel Proust; Non classical philosophy; Proust, Marcel; Schopenhauer; Schopenhauer,Arthur; Thomas Mann; Western Europe literature.
Summary / Abstract:

LTGlaudžiai su romantizmo meno filosofija susijusio vieno didžiųjų XIX a. mąstytojų Arthuro Schopenhauerio idėjos išdėstytos šiandien beveik kultine tapusioje knygoje Pasaulis kaip valia ir vaizdinys („Die Welt als Wille und Vorstellung“, 1819) ir kituose veikaluose turėjo didžiulį poveikį įvairioms humanistikos sritims ir plačiai pasklido tarp filosofų, dailininkų, rašytojų, muzikų ir kitų meno sričių šalininkų. Tolesnei Vakarų meno filosofijos raidai Schopenhaueris pirmiausia buvo svarbus tuo, kad nuvainikavo išsisėmusį klasikinės Vakarų metafizinės meno filosofijos perdėtą racionalizmą ir susiejo filosofiją su menu. Kita vertus, jis, atsisakęs eurocentrinių nuostatų, prabilo apie būtinybę atsisukti į kitas nevakarietiškas mąstymo tradicijas. Ir pagaliau, jis atmetė šimtmečius vokiečių filosofijoje viešpatavusį gremėzdišką metafizinį pasenusios filosofinės kalbos stilių vardan aiškaus ir įtaigaus literatūrinio. Jo iracionalios valios metafizikoje išsakytos psichologinės įžvalgos apie žmogaus būties tragizmą, kurių rezultatas - pesimistinis požiūris į pasaulį - inspiravo vėlesnės gyvenimo filosofijos ir egzistencializmo sklaidą, intuityvistinius jo filosofijos motyvus išplėtojo Henri Bergsonas ir Benedetto Croce, savo įžvalgomis apie išskirtinę lytinės energijos ir pasąmonės svarbą žmonių gyvenime ir kūrybinėje veikloje jis aplenkė Sigmundo Freudo psichoanalizę. [Iš straipsnio, p. 177]

ENThe article deals with Schopenhaurian philosophy of art and its reflections in modern Western literature. The author investigates literary works of great German romanist Thomas' Mann's and of French romanist Marcel's Proust's. The article reveals influence of voluntaristic philosophy of art on writers' philosophical and aesthetical positions also on artistic aspiration. [From the publication]

ISBN:
9789955340478
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/87607
Updated:
2020-12-17 20:24:35
Metrics:
Views: 38
Export: