"Czerwony kogut" : Kazio Puidos į lenkų kalbą verstos lietuvių autorių novelės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
"Czerwony kogut": Kazio Puidos į lenkų kalbą verstos lietuvių autorių novelės
In the Journal:
Colloquia. 2005, 11, p. 80-86. Kazys Puida lietuvių literatūros moderninimo baruose
Keywords:
LT
Lenkų kalba / Polish language; Vertimas / Translation.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis skirtas1913 m. pasirodžiusiai Kazio Puidos į lenkų kalbą verstų novelių rinkiniui "Czerwony kogut. Nowele litewskie" (Raudonas gaidys. Lietuvių novelės). "Pratarmėje" pažymima, jog ši knyga - tai antras bandymas, po Bolesławo Herbačiausko vertimų, supažindinti lenkų skaitytoją su naujausiais lietuvių literatūros pasiekimais. Rinkinyje yra beveik visų to meto talentingų lietuvių rašytojų kūrybos - Puidos: "Raudonas gaidys" (Czerwony kogut) ir "Gerasis žmogau, ar matei" (Człowieku, czy nie widziałes), Onos Pleirytės-Puidienės "Kaip rudens lapas" (Jak lisc jesienny), Žemaitės "Marti" (Jan Wingis), Gabrielės Petkevičaitės-Bitės "Homo sapiens", Jono Biliūno "Svečiai" (Goscie), Lazdynų Pelėdos "Skriauda" (Krzywda), Šatrijos Raganos "Pertraukta idilija" (Przerwana idylla) ir Karolio Vairo-Račkausko "Girnikas Pašakarnis". "Pratarmės" autorius Weyssenhoffas išverstas noveles suskirsto pagal opoziciją kaimas-miestas ir nurodo, kad noveles jungia nelaimingo, likimo nuskriausto, daugiausiai kaimo žmogaus tema: užguito berno ("Raudonas gaidys"), samdinės Rožės ("Kaip rudens lapas") skaudus likimas, badu mirštančio vaiko ("Homo sapiens"), žmonos išduoto vyro ("Svečiai") sunki dalia ir pan. Tik Šatrijos Ragana "Pertrauktoje idilijoje" pasakojanti apie miesto gyvenimą. K. Vairo-Račkausko novelė lyginama su liaudies pasaka. Pesimistinę novelių nuotaiką Weyssenhoffas sieja su rusų literatūros krypties ir panašios pesimistinės srovės lenkų literatūroje įtaka. Pažymima, kad novelių vertimai yra labai nevienodo meninio lygio.Reikšminiai žodžiai: Lietuvių ir lenkų literatūriniai ryšiai, meninis vertimas, novelė.

ENThe article is dedicated to the collection of novellas “Czerwony kogut. Nowele litewskie” [“Red Rooster. Lithuanian novellas”], which was published in 1913 and translated into Polish by Kazys Puida. It is noted in the “Foreword” that the book is the second attempt to familiarise Polish readers with the recent achievements of Lithuanian literature after translations by Bolesław Herbačiauskas. The collection contains the works of nearly all talented Lithuanian writers of the time: “Czerwony kogut” [“Red Rooster”] and “Człowieku, czy nie widziałes’ [“Good Man, have You Seen That”] by Puida, “Jak lisc jesienny” [“Like an Autumn Leaf”] by Ona Pleirytė-Puidienė, “Jan Wingis” [“Daughter-in-Law”] by Žemaitė, “Homo Sapiens” by Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, “Goscie” [“Guests”] by Jonas Biliūnas, “Krzywda” [“Wrong”] by Lazdynų Pelėda, “Przerwana idylla” [“Broken Idyll”] by Šatrijos Ragana and “Girnikas Pašakarnis” by Karolis Vairas-Račkauskas. Weyssenhoff, the author of the “Foreword”, groups the translated novellas by rural-versus-urban opposition and states than the novellas are linked by the theme of an unhappy, mainly rural person of unfavourable destiny: a maltreated young man (“Red Rooster”), servant Rožė (“Like an Autumn Leaf”), a painful destiny of a child dying of famine (“Homo sapiens”), a hard fate of man betrayed by his wife (“Guests”), etc. Only “Broken Idyll” by Šatrijos Ragana tells about urban life. The novella by Vairas-Račkauskas is compared to a folk fairytale. Weyssenhoff associates the pessimistic mood of the novellas with the influence of the trends in Russian literature and of similar pessimistic trends in Polish literature. It is noted that the translations of the novellas are of very different artistic levels.

ISBN:
9955475951
ISSN:
1822-3737
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8752
Updated:
2018-12-17 11:40:21
Metrics:
Views: 10    Downloads: 3
Export: