Terminų atpažinimas: (ne)kintanti kompetencija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Terminų atpažinimas: (ne)kintanti kompetencija
Alternative Title:
Recognition of terms: (non)chaging competence
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Kalbinė kompetencija; Kalbinės nuostatos; Kompetencija; Respondentas; Terminai; Terminų atpažinimas; Competence; Language attitudes; Linguistic competence; Respondent; Term recognition; Terms.
Keywords:
LT
Anglų kalba / English language; Kalbinė kompetencija; Kalbinės nuostatos; Kompetencijos / Competencies; Respondentas; Terminija / Terminology.
EN
Competence; Language attitudes; Linguistic competence; Respondent; Term recognition; Terms.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje analizuojami sociolingvistinio tyrimo, skirto identifikuoti terminų atpažinimo kompetencijos kaitą, duomenys. Tyrimo pradžioje pasirinkta formuoti kriterinę respondentų imtį. Remtasi išoriniu kriterijumi - tai yra formuojant tiriamųjų kvotas atsižvelgta į du objektyviuosius požymius, t. y. tiriamųjų specializaciją ir studijų metus. Iš viso tyrime dalyvavo 79 Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto studentai: 46 (t. y. 58,23 %) lietuvių filologijos studentai, iš kurių 34 lietuvių filologijos ir reklamos (LFR) bakalauro dieninių studijų I-IV kurso studentai: I kurso - 9 (11,39 %); II -10 (12,65 %), 111-10 (12,65 %), IV - 5 (6,32 %); 7 lietuvių kalbotyros (LKM) magistro dieninių studijų I-II kurso studentai: I kurso - 3 (3,79 %), II - 4 (5,06 %); 5 lietuvių literatūros (LLM) magistro dieninių studijų I-II kurso studentai: I kurso - 3 (3,79 %), II - 2 (2,53 %); 33 (t. y. 41,77 %) anglų filologijos studentai, iš kurių 27 anglų filologijos (AnF) bakalauro dieninių studijų I-IV kurso studentai: I kurso - 8 (10,12 %), II -7 (8,86 %); III - 8 (10,12 %), IV - 5 (6,32 %); 5 anglų kalbotyros (AnKM) magistro dieninių studijų programos I-II kurso studentai: I kurso - 1 (1,26 %, II - 4 (5,06 %). Pagrindinis tyrimo tikslas - išsiaiškinti, ar subjektai, studijuojantys dalykinę sritį, kurią apibendrina filologijos paradigma, palaipsniui teisingiau, tiksliau interpretuoja dalykinę terminiją, t. y. ar jų kalbinė kompetencija (šiuo aspektu) per studijų metus pakinta. [Iš straipsnio, p. 14]

ENThe paper focuses on the socio-linguistic research data. The authors attempt at the analysis whether the persons studying the subjects covered by the paradigm of philology gradually develop a more proper interpretation of professional terminology, i.e. whether during the years of the university studies their competence demonstrates alteration. To estimate the competence of the respondents, a special task of term recognition has been worked out: 10 terms used in a linguistic and/or literary analysis were selected, and the respondents had to find out their definitions. Due to a rather narrow sample of the respondents (79 respondents in all), the authors could not extend strict generalizations. Nevertheless, they claim that the recurrence of right and wrong answers may be sufficiently representative to resist doubts about the very fact of the students' growing professional linguistic competence. [From the publication]

ISBN:
9789955190974
Related Publications:
Kalba kaip žmogaus įvaizdžio dalis / Rita Miliūnaitė. Kalbos kultūra. 2005, 78, p. 32-55.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/87503
Updated:
2020-12-17 20:24:12
Metrics:
Views: 14    Downloads: 1
Export: