Tverai. Bažnyčios architektūra

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tverai. Bažnyčios architektūra
Alternative Title:
Tverai: church architecture
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Bažnyčios; Tverai; Church.
Keywords:
LT
Religinis menas / Religious art; Tverai.
EN
Church.
Summary / Abstract:

LTDabartinės Tverų bažnyčios (statytos 1897 m.) statyba sutapo su istorizmo epocha. Medinę Tverų bažnyčią projektavęs architektas sekė stilinės mūro statybos prototipais. Jaučiamos jos artimos sąsajos su liaudiškąja tradicija – mėginta daug neatitolti nuo pirma stovėjusio pastato mastelio bei tūrio, o interjeras suformuotas daugiausiai iš ankstesnės bažnyčios liturginių objektų. Tverų bažnyčia yra būdingas XIX a. pab. profesionaliosios architektūros smelkimosi ir susipynimo su vietine žemaičių liaudies architektūros tradicija pavyzdys. Didelės Tverų bažnyčios eksterjere derinti viduramžių (neogotikos) ir naujųjų laikų stilių elementai. Bažnyčia dvibokštė, stačiakampio plano, su dvisiene apside, perdengta dvišlaičiu bokštu; aukšti kvadratiniai trijų tarpsnių bokštai užbaigti neogotikinėmis aštuoniakampėmis viršūnėmis su smailėmis. Pagrindinį fasadą akcentuoja stilizuoto gotikinio ornamento langas-rožė. Bažnyčios interjeras sudėtingesnis ir puošnesnis. Čia vyrauja liaudies tradicijų modifikuotos neobaroko formos. Neobarokinis pastato tūris ir architektūrinio dekoro detalės drauge su daug barokinių bruožų turinčia interjero įranga (presbiterijoje ir šoninių navų galuose įrengtų šešių puošnių, ažūru drožinėtų altorių kompleksas, angeliukų ir šventųjų skulptūros, sakykla su baldakimu), kurios daugelis objektų datuojami XVIII a. II p., drauge sukuria vientisą tarytum barokinę aplinką. Išlikusi už dabartinę Tverų bažnyčią senesnė kvadratinio plano varpinė stovi už šventoriaus; modifikuotu neogotikiniu stiliumi ant senojo akmenų mūro ji veikiausiai buvo perstatyta po 1897 m.

ENConstructions of the present Tverai church (built in 1897) coincided with the historicism époque. The architect who designed a wooden Tverai church followed stylistic prototypes of stone construction. It is closely related to folk traditions: the architect tried to follow the structure and size of the earlier building, and the interior is composed mainly of liturgical elements brought from the earlier church. Tverai church is a typical example of the late 19th c. professional architecture combination with local Samogitian folk architecture traditions. The exterior of the large church combines the Middle Ages (neo-Gothic) and the New Ages’ style elements. The rectangular church has two towers with a two-walled apse covered by a gable turret; high rectangular three-phased turrets are decorated with neo-Gothic octagonal spires. The main façade is decorated with a Gothic rose window. The church interior is more complex and ornate with prevailing neo-Baroque forms modified by folk tradition. Neo-Baroque building structure and decoration details with Baroque interior requisites (a complex of six fretwork altars in presbytery side naves, sculptures of angles and saints, pulpit with a canopy), a major part of which date back to the second half of the 18th c., create a coherent Baroque-like environment. A rectangular belfry, which is older than the church itself, is built away from the churchyard; applying a modified neo-Gothic style elements, the belfry was probably rebuilt on the old stonework in 1897.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/875
Updated:
2013-04-28 15:22:46
Metrics:
Views: 17
Export: