Models of Childhood Study Programmes Oriented to the Ddevelopment of Teachers' Competences

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Models of Childhood Study Programmes Oriented to the Ddevelopment of Teachers' Competences
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Ikimokyklinis ugdymas / Pre-school education; Mokytojų ugdymas / Teacher education; Ugdymas / Education; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos ikimokyklinio ugdymo pedagogo kompetencijos, laiduojančios ugdymo kokybę. Pristatomos bakalauro studijose įgyjamų kompetencijų grupės: bendrakultūrinė kompetencija, perkeliamosios kompetencijos (socialinė-komunikacinė, informacijos valdymo, efektyvios veiklos, pokyčių valdymo, mokymosi kaip mokytis), tiriamoji, edukacinė. Išryškinami svarbiausi kiekvienos kompetencijų grupės gebėjimai. Straipsnyje pristatomi į pedagogų kompetencijų ugdymą orientuotų vaikystės studijų programų modeliai. Pagrindžiama studijų programos dalykų išdėstymo logika, studijų modulių programų sandara ir turinio kryptys, privalomų ir pasirenkamųjų dalykų vieta ir santykis, teorijos ir studijų praktikos ryšys, studijų praktikos modeliai, dalykų, skirtų tiriamajai veiklai bei specializacijai blokai. Studijų modulių sudarymo pagrįstumą rodo studentų grįžtamojo ryšio anketos – net 71 % studentų mano, jog įgijo labai gerą gebėjimą savarankiškai studijuoti, 79 % mano įgiję labai gerą gebėjimą mokytis iš praktinės patirties, 50 % - labai gerą, o 50 % gerą gebėjimą apmąstyti (reflektuoti) praktiką, 71 % - gebėjimą taikyti kokybinio tyrimo metodus. Pateikiami ir kiti vaikystės studijų programų absolventų tyrimai, išryškinantys naujos krypties studijų programų efektyvumą. Tyrimai rodo, kad studijos padidina daugumos studentų profesinę motyvaciją. Remiantis duomenimis, vaikystės studijas iš profesinio pašaukimo rinkosi tik šiek tiek daugiau, nei pusė studijuojančiųjų. Studijų programa apie dešimtadaliui studijuojančiųjų padėjo susiformuoti profesinį pašaukimą, kurio neturėjo stojant, dviejų trečdalių studentų profesinė motyvacija labai padidėjo, jie atrado šios profesijos prasmę ir žavesį, daugiau nei dešimtadaliui studijos atskleidė naujas karjeros galimybes. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Ugdytojų rengimas; Studijų programos; Ugytojų kompetencija; Ankstyvasis ugdymas; Educator training; Study programmes; Educator competencies; Early childhood education.

ENPost-modernistic information society challenges the quality of pre-school education by aiming at the education oriented to the child’s needs, his / her learning style, open to social influences, oriented towards future and with the principle of ‘high educational standards’ applied. The article presents groups of competencies that guarantee quality of education and are acquired during undergraduate studies: common cultural, social-communicative, information management, efficient activity, change management, learning to learn, research and educational competencies. A model of educator competency-based childhood studies programme is also analysed. While implementing the programme, the research on efficiency of educator competency-based study programme was conducted. The aim of the research was to ascertain opinion of the graduates from the competency-based childhood studies programme regarding the acquired competencies. The methods of the research: interview, questionnaires, quantitative and qualitative data analysis. Sample: 74 graduates from the childhood study undergraduate programmes. The results of the research revealed efficiency of the programmes of new orientation. According to the graduates, the studies increased their professional motivation. Only slightly more than half of the students chose the childhood study programme guided by their professional vocation. The study programme enabled one tenth of the students to form professional vocation; two thirds of the students felt increase in their professional motivation, the studies opened new career perspectives for one tenth of the learners in the programme.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8744
Updated:
2013-04-28 16:49:38
Metrics:
Views: 5
Export: