Iššūkis metafizikai: lietuviškos Heideggerio filosofijos interpretacijos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Iššūkis metafizikai: lietuviškos Heideggerio filosofijos interpretacijos
Alternative Title:
Challenge to metaphysics: Lithuanian interpretations of Heidegger’s philosophy
Editors:
Andrijauskas, Antanas, sudarymas, redaktorius [com, edt]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2019.
Pages:
655 p
Series:
Neklasikinė filosofija; kn. 5
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė. Reikšminiai žodžiai: Heideggeris, metafizika, Būtis, kalba; Heidegger, metaphysics, Being, Language.
Contents:
Pratarmė — HEIDEGGERIS TARPUKARIO IR IŠEIVIJOS FILOSOFŲ AKIRATYJE: Filosofijos kilmė ir prasmė / Antanas Maceina — Heideggerio egzistencialinės filosofijos pagrindų kritiškas svarstymas / Juozas Girnius — Lemtis: apmąstymai remiantis Heideggerio įžvalgomis / Vincas Vyčinas — Statymas judėjimui: Heideggerio žmogaus egzistencijos samprata / Alphonso Lingis — Heideggerio egzistencializmas ir viešoji religija / Algis Mickūnas — SKVERBIANTIS Į HEIDEGGERIO MĄSTYSENOS SAVITUMĄ: Tradicinės ontologijos humanizacija Heideggerio filosofijoje / Jonas Repšys — Būties problema Heideggerio filosofijoje / Arvydas Šliogeris — Arvydas Šliogeris - lietuvių Heideggeris: šių filosofų mąstymo paralelės / Naglis Kardelis — „Žmogiškieji ištekliai“ prieš (n)esančio Dievo veidą / Vytautas Rubavičius. — Heideggeris Colikone / Tomas Sodeika — Martinas Heideggeris: kaip antropologija gali tapti filosofine? / Jūratė Baranova — Anapus tinkamumo ir tausojimo: dirbinio virsmai / Arūnas Sverdiolas — DASEIN IR KALBA: Būties ir kalbos problemos Heidegerio filosofijoje apmąstymas / Justas Kučinskas, Arvydas Šliogeris — Destrukcija, dekonstrukcija ir komunikacijos tradicijos / Tomas Kačerauskas — Martino Heideggerio fundamentalioji ontologija ir Dasein-analizė / Lina Vidauskytė — Čiabūties (Dasein) egzistencinių (existenziell) ir egzistencialiųjų (existenzial) apriorinių struktūrų analizė Heideggerio veikale „Būtis ir laikas“ / Tautvydas Vėželis — Būtis ir esinys kaip Didžiojo vyksmo elementai / Augustinas Dainys — Dasein svetimybė ir slėpiningumas / Jolanta Saldukaitytė — Kalbos vaidmuo Martino Heideggerio tapatybės tezės interpretacijoje / Rasius Makselis — Skirtis ir kalba: M. Heideggerio minties proskynos bei atšvaitai / Stasys Mostauskis.IDĖJINIŲ ĮTAKŲ LAUKAI: Husserlio ir Heideggerio ginčas dėl fenomenologijos / Mintautas Gutauskas — Heideggeris ir Sezemanas: fenomenologinė ontologija ir kritinis realizmas / Dalius Jonkus — Karnavališkumas ir Heideggerio „Machenschaft“ / Gintautas Mažeikis — Haidegeriškosios savasties sampratos kaita / Rūta Marija Vabalaitė — Fakticiškumo sąvoka ir jos reikšmė Heideggerio filosofijoje / Povilas Aleksandravičius — Heideggerio mąstymas ir ne-egzistencializmas, arba apie (subjekto ir objekto) vienį / Nerijus Stasiulis — Machinacijos problema Heideggerio technikos filosofijoje / Tadas Čapanauskas — HEIDEGGERIS IR RYTŲ TAUTŲ MĄSTYMO TRADICIJOS: Vakarų ir Rytų mąstymo tradicijų suartėjimas Heideggerio filosofijoje / Antanas Andrijauskas — M. Heideggeris, būtis ir Indijos filosofija: kelios galimos sąsajos / Audrius Beinorius — Sinkretizmo problema atskirų epochų bei kultūrų sandūroje: dalykiškas žvilgsnis į haidegerišką būtį / Henrikas Pupelis — Kūrybinis mąstymas: Heidegger ir Hisamatsu / Žilvinas Svigaris — Heideggeris ir daoistai: rimta filosofija ar žaismingas požiūris į pasaulį? / Agnieška Juzefovič — Heideggeris ir dzen mąstymas: panašumai ir skirtumai / Žilvinas Vareikis.PRIEDAS: Hölderlinas ir poezijos esmė (vertė Arūnas Sverdiolas); Rektoriaus kalba. Vokiškojo universiteto savęs teigimas (Die Selbstbehauptung der deutschen Universität) (vertė Justinas Grigas); „Vien tik dievas dar gali mus išgelbėti“ („Nur noch ein Gott kann uns retten“) (SPIEGEL pokalbis su Martinu Heideggeriu 1966 m. rugsėjo 23 d.) (vertė Justinas Grigas) / Martin Heidegger — Natiurmortas kaip asmeninis objektas - pastaba apie Heideggerį ir van Goghą (Vertė Tautvydas Vėželis ir Linas Jankauskas) / Meyer Schapiro — IN MEMORIAM ARVYDUI ŠLIOGERIUI: Drąsaus ir garbingo mąstymo riteris: In memoriam Arvydui Šliogeriui / Naglis Kardelis — Summaries — Apie autorius.
Keywords:
LT
Filosofija / Philosophy; Martinas Heideggeris (Martin Heidegger).
EN
Heidegger, metaphysics, Being, Language.
Summary / Abstract:

LTKnyga yra penktoji Lietuvos kultūros tyrimų instituto Komparatyvistinės kultūrologijos skyriaus „Neklasikinės filosofijos ir estetikos“ tyrinėjimo probleminės grupės inicijuoto tęstinio projekto „Neklasikinė filosofija“ dalis. Ji sudaryta panaudojant trijų nacionalinių M. Heideggeriui skirtų konferencijų pranešimų medžiagą bei papildant knygą kitų Lietuvos ir išeivijos mąstytojų parašytais tekstais. Šis Lietuvos filosofų darbų rinkinys atskleidžia įvairiapusę didžiojo vokiečių mąstytojo M. Heideggerio minčių sklaidą, jo pastangas keisti šiuolaikinio pasaulio filosofinio mąstymo pagrindus, daryti poveikį Lietuvos filosofinei ir kultūrinei minčiai. Knygoje išryškėja pagrindiniai domėjimosi Heideggerio filosofinėmis įžvalgomis etapai, aiškėja ankstesnės ir dabartinės filosofo minčių recepcijos ypatumai, savaip paryškinantys tam tikrus lietuvių filosofinės minties raidos bruožus. Rinkinyje sukaupti beveik visų žymiausių šiuolaikinių Lietuvos filosofų darbai, aprėpiantys platų haidegeriškojo mąstymo lauką ir ypač kreipiantys dėmesį į skirtingų Rytų ir Vakarų mąstymo tradicijų dialogą, vokiečių filosofo idėjų poveikį įvairioms postmoderniosios filosofinės mąstysenos pakraipoms. Pasauliui vis labiau technologiškėjant, ypač reikšmingi tampa Heideggerio apmąstymai apie likiminį vakarietiškosios technocivilizacijos pobūdį, kviečiantys filosofus prisiimti atsakomybę už viso pasaulio ateitį, kadangi visų civilizacijų pagrindas - metafizika. Rinkinys skiriamas filosofams ir kultūrininkams, plataus akiračio humanitarinių specialybių dėstytojams, studentams, visiems, besidomintiems prieštaringais šiuolaikinės filosofinės minties raidos procesais. [Anotacija knygoje]

ISBN:
9786098231175
Parts:
Related Publications:
Pirminė religinė sąmonė civilizacijų raidoje / Vytautas Rubavičius. Logos (Vilnius). 2021, 107, p. 16-27.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/87410
Updated:
2020-12-09 19:01:49
Metrics:
Views: 111
Export: