Būsimųjų gamtamokslinių dalykų mokytojų naudojimasis elektroninėmis mokymo priemonėmis ir informacijos šaltiniais

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Būsimųjų gamtamokslinių dalykų mokytojų naudojimasis elektroninėmis mokymo priemonėmis ir informacijos šaltiniais
Alternative Title:
The Use of electronic teaching aids and information sources among future teachers of natural sciences
In the Journal:
Gamtamokslinis ugdymas [GU] [Natural Science Education]. 2006, Nr. 1 (15), p. 17-23
Keywords:
LT
Mokytojų ugdymas / Teacher education.
Summary / Abstract:

LTVisuomenės pokyčiai, technologijų plėtra ir įvairovė verčia naujai žvelgti į mokymą ir į mokymo priemones. Šiuolaikines informacines priemones ir technologijas skatinama vartoti visuose mokomojo proceso lygmenyse, mokant ir besimokant įvairių dalykų. Tradicines spausdintines mokymo priemones vis dažniau pakeičia elektroninės priemonės. Todėl aktualu ištirti, kokias priemones naudoja būsimieji gamtamokslinių dalykų mokytojai. Straipsnyje nagrinėjama, kaip būsimieji gamtamokslinių dalykų mokytojai naudoja elektronines mokymo priemones ir informacijos šaltinis. Nustatyta, kad gamtamokslinių dalykų studentai pedagoginėse studijose naudoja elektronines duomenų bazes. Dažniau naudojamos referatų duomenų bazės, rečiau – tyrimų duomenų ir mokslinių straipsnių. Dažniausiai gamtamokslinių dalykų studentai naudoja šias internete esančias mokymo priemones: dėstytojų paskaitų konspektus, kompiuterinius žodynus, kompiuterinius žinynus. Nustatyta, kad dėstytojų paskaitų konspektais, kompiuteriniais žodynais, kompiuteriniais žinynais, esančiais internete nesinaudoja beveik penktadalis apklaustųjų aukštųjų mokyklų studentų. Studentams taip pat trūksta informacijos apie tradicines mokymo priemones esančias elektroniniuose šaltiniuose. Elektroninėmis mokymo priemonėmis naudojasi stirtingų pakopų pedagoginių, gamtamokslinių studijų studentai. Magistrantai dažniau nauja elektroninius vadovėlius nei bakalaurai. Kokybinis tyrimas giliau atskleidė tradicinių ir elektroninių mokymo priemonių privalumus. Elektroninėmis mokymo priemonėmis sparčiau galima gauti informaciją ir ja patogiau naudotis. Tradicinės mokymo priemonės nėra tokios efektingos, vaizdžios. Be to, internete pateikta išsamesnė ir naujesnė informacija nei vadovėliuose. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Elektroninės mokymo priemonės; Duomenų bazės; Electonically-based training aids; Batabases.

ENThe social changes and technological progress calls for a new approach to teaching and its tools. The consumption of contemporary technologies and sources of information is stimulated at every level of teaching and learning process. The traditional print now often is replaced by the digital media. Therefore, the focus of this study is the teaching tools, used by the prospective teachers of natural sciences. The article discusses how the prospective teachers of natural sciences use the electronic teaching tools and sources of information. It is concluded, that the students of natural sciences are using the electronic databases. The databases for term papers are used more often, while those containing scientific articles and research data are used not as frequently. The students most frequently use the following: summaries of the lectures, web dictionaries and directories. It is concluded, that lecture summaries, dictionaries and directories found on the web are not used by one fifth surveyed students of higher educational institutions. They also lack information about traditional teaching tools found on the web. The electronic teaching tools are used by the natural sciences students of different levels. The students of MA level use electronic sources more frequently than BA students. The qualitative research revealed the advantages of electronic tools. The electronic means provide quicker access to information and are user-friendly. The traditional teaching tools are not as effective and graphic. Internet also provides more up-to-date information than traditional textbooks.

ISSN:
1648-939X; 2669-1140
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8726
Updated:
2021-02-26 09:07:02
Metrics:
Views: 11
Export: