Kinų estetinių kategorijų savitumo ieškojimai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kinų estetinių kategorijų savitumo ieškojimai
Alternative Title:
Search for the peculiarity of chinese aesthetic categories
In the Journal:
Logos (Vilnius) . 2014, 81, p. 43-61
Keywords:
LT
Kinų estetika; Estetinių kategorijų sistema; Tuštuma; Harmonija; Natūralumas
EN
Chinese aesthetics; System of aesthetic categories; Emptiness; Naturalness; Simpleness
Summary / Abstract:

LTStraipsnis yra logiškas Logos 79 ir 80 numeriuose paskelbto teksto, skirto kinų estetiškumo sampratai, tęsinys (Logos, Nr. 79, p. 74–84, Nr. 80, p. 65–72). Čia nuo bendresnių teorinių pamąstymų apie ideografinio rašto poveikį kinų estetinių kategorijų specifiškumo tapsmui judama prie detalesnės pagrindinių kinų estetinių kategorijų sistemos ir paskirų kategorijų analizės. Daugiausia dėmesio skiriama kinų estetinių kategorijų sistemos specifiškumą nulėmusių organicistinės ir holistinės pasaulėžiūros, idealių ir realių pradų vienybės, įvairių klasifikacinių sistemų poveikio aiškinimuisi. Vėliau analizėje pamažu nuo universalių filosofinio pasaulėžiūrinio pobūdžio estetinių kategorijų Tuštuma, Dao, qi, yin ir yang pereinama prie daoizmo ir čan estetikos tradicijose ypatingą svarbą įgavusių estetinių kategorijų natūralumas, paprastumas, tyrumas, dvasia, spontaniškumas aptarimo. Ypatingas autoriaus dėmesys sutelkiamas į kategorijos „prėskumas“ specifiškumo išryškinimą ir jos raiškos formų monochrominėje vaizduojamojoje dailėje aptarimą. [Iš leidinio]

ENArticle is the continuation of the text on Chinese aesthetics, published in the Logos 79 (pp. 74–84) and Logos 80 (pp. 65–2). From general theoretical consideration concerning the influence of Chinese idiographic script on aesthetic categories it goes to the detailed analysis of separate categories as well as entire their system. At the beginning, it concentrates attention on the peculiarities of the system of Chinese aesthetic categories which determines the explanation of organic and holistic world view, unity of ideal and real principles, influence of various systems of classification. Further, it discusses the naturalness, simplicity, purity, spirit, and spontaneity of such aesthetic categories as Emptiness, Dao, qi, yin and yang. The author of the article is the most interested in the category of "blandness". He tries to explicate its peculiarity as well as the forms of its expression in monochromic paintings. [From the publication]

ISSN:
0868-7692
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/87139
Updated:
2020-08-26 16:37:14
Metrics:
Views: 6
Export: