Paslapties pėdsakai Derrida mąstymo erdvėje.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Paslapties pėdsakai Derrida mąstymo erdvėje
Alternative Title:
Traces of mystery in Derrida’s thinking
In the Journal:
Logos (Vilnius). 2006, 47, p. 6-9
Keywords:
LT
Prancūzija (France); Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LT2005 m. lapkričio 10.11 d. Vilniaus pedagoginio universiteto Pedagogikos ir psichologijos fakulteto Etikos katedra bendradarbiaudama su Strasbūro II Marko Blocho universitetu (Prancūzija) surengė tarptautinę konferenciją „Jacques Derrida: skirties teorija ir socialinė erdvė“, skirtą iškiliam prancūzų filosofui Jacques’ui Derrida (1930–2004) paminėti. Pradėdamas konferenciją, universiteto rektorius akademikas Algirdas Gaižutis pabrėžė kultūrinio ir istorinio konteksto svarbą atsiveriant šiuolaikiniam diskursui, deridiškajam nesiliaujančiam pokalbiui, kuris vyksta decentruoto subjektyvumo ir pliuralios egzistencinės erdvės sąlygomis. Konferencijos dalyvių išsakytos mintys parodo kūrybinę mąstymo galią ir yra aktualios edukaciniam procesui. Pedagogikos ir psichologijos fakulteto Edukologinių tyrimų institutas paskatino išleisti konferencijos dalyvių parengtus straipsnius Derrida skirtame žurnalo „Logos“ numeryje, kuriame atsiskleis Derrida palikti pėdsakai vakarietiškoje paidėja raidoje.Reikšminiai žodžiai: Socialinė dekonstrukcija; Derrida; Social dekonstruktion.

ENOn November 10 and 11, 2005, the Department of Ethics of the Faculty of Pedagogy and Psychology of Vilnius Pedagogic University, in cooperation with Mark Bloch University – Strasbourg II (France) held the international conference “Jacques Derrida: The Theory of Difference and Social Space”, dedicated to commemoration of the outstanding French philosopher Jacques Derrida (1930–2004). In the opening speech, the Rector of the University, academician Algirdas Gaižutis underlined the importance of cultural and historical context to the opening of contemporary discourse, to never-ending Derridian conversation, which continues in the space of decentralized subjectivity and existential plurality. The thoughts expressed by the participants of the conference show the creative power of thinking and are important to the process of education. The Educology Research Institute of the Faculty of Pedagogy and Psychology has initiated the publishing of the articles written by the participants of the conference in a special issue of Logos magazine, dedicated to Derrida, in which Derrida’s traces in the development of western paidea will be exposed.

ISSN:
0868-7692
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8706
Updated:
2020-07-28 20:26:21
Metrics:
Views: 14    Downloads: 1
Export: