XIX a. teatro dekoracijos - alegorinės figūros "išmintingumas" ir "teisingumas". Tyrimai ir restauravimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
XIX a. teatro dekoracijos - alegorinės figūros "išmintingumas" ir "teisingumas". Tyrimai ir restauravimas
Alternative Title:
  • 19th-c. Theatre Decorations: Allegorical Figures "Prudence” and "Justice”. Study and Restoration
  • Theatre decorations in the 19th century: allegorical figures "wisdom" and "justice". Study and restoration
In the Journal:
Kultūros paminklai. 2005, 12, p. 89-95
Keywords:
LT
Jėzuitai / Jesuits.
Summary / Abstract:

LTTeatro, kino ir muzikos muziejuje saugomos dekoracijos – dvi alegorinės moterų figūros, 2003 m. perduotos į Lietuvos dailės muziejaus P. Gudyno meno vertybių restauravimo centrą įvertinti jų būklę ir restauruoti (prieš restauraciją dekoracijos saugotos Vilniaus bernardinų bažnyčioje). Dėl negausių Lietuvos scenografijos meno šaltinių atlikti dekoracijų analizę buvo gana sudėtinga. Lietuvoje įsikūręs jėzuitų ordinas be šviečiamosios veiklos plėtojo ir muzikinę bei teatrinę mintį – teatras buvo jėzuitų įkurtų kolegijų mokymo programų dalis, tikybinio auklėjimo ir kovos su kitatikiais priemonė. Bažnytinės dramos buvo vaidinamos per didžiąsias religines šventes, skiriamos šventiesiems ir žymiems asmenims pagerbti. Vis dėlto bažnytiniai vaidinimai Lietuvoje buvo retesni negu Vakarų Europoje, neretai Vilniuje kartotos kitur statytos dramos. Mokyklinę dramą buvo persmelkęs viduramžiškas alegorizavimas. Teatre buvo įprasti alegoriniai prologai, baletai, chorai ir interliudai, alegorinės figūros, personifikuojančios abstrakčias – daugiausia krikščioniškosios moralės ir religijos sąvokas. Dvi profesionalaus meistro ant pušinių lentų tapytos dekoracijos buvo įvardytos kaip „Moteris su veidrodžiu ir gyvate“ ir „Moteris su kalaviju“. Restauruojant surinkta istorinė ir ikonografinė medžiaga padėjo pagal atributus identifikuoti pavaizduotas alegorines personifikacijas. Tai dvi iš keturių dorybių – Išmintingumas ir Teisingumas. Spėjama, kad alegorinės figūros spektaklio metu būdavo stabiliai įmontuojamos į pagrindą, o po to iškeliamos.Reikšminiai žodžiai: Teatro dekoracijos; Alegorija; Restauracija; Theatre decoration; Allegory; Restoration.

ENThe decorations – two female figures stored at the Museum of Theatre, Cinema and Music, come from the days when a tradition to use allegory as a means of expression was still alive. They are extremely valuable illustrations of the history of Lithuanian theatre and culture. In 2003 both paintings were brought to P. Gudynas' centre of restoration of art values at the Lithuanian Art Museum for the evaluation of their state and restoration. Before that, the paintings were kept in poor conditions in St. Bernard’s Church in Vilnius. When discussing the origins of Lithuanian theatre, most of the attention is devoted to school theatre, which, with the emergence of the Jesuit Order in Lithuania in the 16th c., played a special role in the country’s cultural life. The school theatre existed in Lithuania for more than two centuries. However, there is a lack of more specific information on theatre decorations. The works of art usually portray the theological virtues of Faith, Hope and Love, as well as the core virtues of Fortitude, Justice, Prudence and Temperance, in the form of a woman with individual features. The two decorations have not been examined in detail for a long time. During their restoration, some historical and iconographic materials were gathered, which helped to identify the illustrated allegorical personifications based on their features. Those were two of the four core virtues, Prudence and Justice. Restoration helped to prevent further decay of the decorations. As a result, the paintings became fully exposed, bringing out an aesthetic view.

ISSN:
1392-155X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8704
Updated:
2018-12-17 11:40:19
Metrics:
Views: 28    Downloads: 3
Export: