Visuminio-integruoto ugdymo idėjos praeityje ir ateities perspektyvoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Visuminio-integruoto ugdymo idėjos praeityje ir ateities perspektyvoje
Alternative Title:
Holistic-Integrated Education Ideas in the Past and in the Future Perspective
In the Book:
Profesorius Albinas Liaugminas / sudarytojas Jonas Dautaras. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2005. P. 53-59
Keywords:
LT
Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama visuminio ugdymo samprata. Visuminį ugdymą labiausiai apibūdina visapusiškumas ir integruotumas, o europiniame kontekste visuminis ugdymas dažnai siejamas su vertybėmis, kurios suvokiamos kaip tarpusavyje susiję pažinimo, emocinio – vertybinio ir elgesio lygiai. Straipsnyje didžiausias dėmesys skiriamas A. Liaugmino keltų idėjų apie visapusišką ugdymą analizei. A. Liaugminas integraciją pedagogikoje suprato kaip vienybę, visetą ir pilnatį, atkreipė visuomenės dėmesį į žmogaus susiskaidymą dalimis, visumos praradimo pavojų. Jo ugdymo koncepcijoje mokymas ir lavinimas glaudžiai siejamas su auklėjimu, dora iškeliama į žmoniškųjų santykių centrą, taip pat atkreipiamas dėmesys į žmogaus santykį su tauta. A. Liaugminas pateikė įdomių minčių ir samprotavimų apie ugdymą kaip daugialypį ir integruotą procesą, nepraradusių aktualumo ir šiandien. Jo išnagrinėtos žmogaus fizinio, psichinio ir dvasinio ugdymo vienovės problemos gali padėti pedagogui giliau suvokti integracinius procesus, kaip jaunimui integruotis į visuomenę europiniame kontekste.Reikšminiai žodžiai: Integruotas ugdymas; Auklėjimas.

ENThe article examines the conception of holistic education. Holistic education is best defined by its comprehensiveness and integrity. In the European context, holistic education is usually associated with the values that are understood as mutually interrelated levels of cognition, emotions-values and behaviour. The article mostly focuses on the comprehensive analysis of A. Liaugminas ideas on holistic education. Liaugminas understood integration in pedagogy as the unity, totality and completeness and noted the breakdown of the human being into parts and the consequent danger of losing the whole. In his educational conception, teaching and education are closely related to upbringing, morality is brought to the centre of human relations, and the individual’s relation to the nation is emphasized. A. Liaugminas gave interesting thoughts and arguments on education as a multidimensional and integrated process, which have not lost their value today. The issues of the unity of human physical, mental and spiritual education that Liaugminas examined may help pedagogues to gain a better understanding of the integration processes, as well as the integration of youths into the society in the European context.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8702
Updated:
2013-04-28 16:49:05
Metrics:
Views: 17
Export: