Ar pagal Lietuvos Respublikos Teisę teismas turėtų svarstyti asmens prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones būsimam užsienio komercinio arbitražo sprendimui užtikrinti?

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ar pagal Lietuvos Respublikos Teisę teismas turėtų svarstyti asmens prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones būsimam užsienio komercinio arbitražo sprendimui užtikrinti?
Alternative Title:
Should the court, following the law of the Republic of Lithuania, hear a person’s appeal to apply provisional protection measures to guarantee pending decision of foreign arbitration?
In the Journal:
International journal of Baltic law. 2005, vol. 2, no. 3, p. 135-159
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Laikinosios apsaugos priemonės; Komercinis arbitražas.
Keywords:
LT
Komercinė teisė / Commercial law; Laikinosios apsaugos priemonės; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Summary / Abstract:

LT[...] LR teisė numato ginčo šalims galimybę kreiptis į Lietuvos teismą su prašymu pritaikyti laikinąsias ieškinio apsaugos priemones, siekiant užtikrinti būsimą užsienio valstybės teismo sprendimą, tačiau jeigu ginčas nagrinėjamas ne teisme, o komerciniame užsienio valstybės arbitraže, situacija tampa sudėtingesnė. [...] Siekiant išsaugoti procesinį status quo tarptautiniame ginčo sprendimo procese, laikinųjų apsaugos priemonių teisės instituto taikymas tampa itin aktualus, nes ginčo šalys neturi pilnų galimybių įtvirtinti savo teises kitais būdais, nedisponuoja tikslia informacija apie viena kitos galimybes įvykdyti sutartinius įsipareigojimus. [...] Kadangi LR teisė nenumato tiesioginio mechanizmo arbitražo priimtiems sprendimams dėl laikinųjų apsaugos priemonių įvykdyti, tai toks arbitražo sprendimas Lietuvoje galėtų būti vykdomas tik po pripažinimo procedūros. Todėl teismo atsisakymas svarstyti šalies prašymą dėl šių priemonių taikymo ir palikti šį klausimą arbitražui iš esmės sumenkintų laikinųjų apsaugos priemonių efektyvumą. Iškelta hipotezė, kad pagal LR teisę teismas turėtų svarstyti asmens prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones būsimam užsienio komercinio arbitražo sprendimui užtikrinti, pasitvirtino. Lietuvoje kol kas nesant išsamių studijų nagrinėjamu klausimu, nesant išvystytos teismų praktikos, o norminiams aktams esant dviprasmiškiems, LR teismai turėtų imtis iniciatyvos ir vadovaudamiesi užsienio valstybių patirtimi priimti bei svarstyti ginčo šalies prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būsimam užsienio komercinio arbitražo sprendimo užtikrinti. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

EN[...] The law of the Republic of Lithuania provides the parties to a dispute with a possibility to appeal to Lithuanian courts over application of provisional claim protection measures to ensure pending decision by a foreign court, however if the dispute is being settled by foreign arbitration, the situation becomes more complicated. [...] In order to preserve the procedural status quo in an international dispute settlement process, application of the provisional protection measure law institute becomes particularly relevant as the parties to the dispute do not have the possibility to exercise their rights in any other way, they have no information about each other’s opportunities to deliver contractual obligations. [...] Since the law of the Republic of Lithuania does not provide for a direct mechanism to execute arbitration decisions on provisional protection measures, such an arbitration decision would be executable in Lithuania only following a procedure of recognition. Therefore, the court refusing to deliberate a party’s appeal to apply such measures would virtually minimise the efficiency of the provisional protection. The hypothesis that according to the Lithuanian law court should deliberate the appeal to apply provisional protection measures to secure pending foreign commercial arbitration decision has proven right. Given the absence of any studies on this topic and judicial practice, Lithuanian courts should take initiative to pass and deliberate appeals to apply provisional protection measures to secure pending foreign commercial arbitration decision.

ISSN:
1648-9349
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/87
Updated:
2020-07-28 20:26:23
Metrics:
Views: 15
Export: