Georgo Simmelio „gyvenimo metafizika“ neklasikinės ir gyvenimo filosofijos idėjų aplinkoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Georgo Simmelio „gyvenimo metafizika“ neklasikinės ir gyvenimo filosofijos idėjų aplinkoje
Alternative Title:
George Simmel’s "Life metaphysics" in environment of ideas of non-classical philosophy and philosophy of life
In the Journal:
Logos (Vilnius). 2013, 77, p. 6-17
Keywords:
LT
Simmelis; Nietzsche; Henris Bergsonas (Henri Bergson); Dilthey’us; Klagesas.
EN
Simmel; Nietzsche; Bergson; Diltey; Klages.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis skirtas įtakingo gyvenimo filosofijos atstovo Georgo Simmelio „gyvenimo metafizikos“ sąsajų su neklasikine filosofija ir gyvenimo filosofija genetinei ir lyginamajai analizei. Iš pradžių glaustai aptariamas kompleksas ontologiškai orientuotų neklasikinės filosofijos idėjų, dėl kurių poveikio išryškėjo sąvokos „gyvenimas“ sureikšminimas. Analizuojamos įvairios „gyvenimo“ sąvokos interpretacijos Simmelio amžininkų Wilhelmo Dilthey’aus, Henrio Bergsono, Oswaldo Spenglerio, Ludwigo Klageso koncepcijose ir išryškinamo tos idėjos, kurios turėjo lemiamą įtaką formuojantis pagrindinėms teorinėms Simmelio „gyvenimo metafizikos“ nuostatoms. Straipsnyje taip pat atskleidžiama, kaip iš neklasikinės filosofijos tradicijos, polemizuojant su įvairiomis pirmtakų ir amžininkų idėjomis, išsirutulioja pagrindiniai Simmelio gyvenimo filosofijos principai. Antroje straipsnio dalyje itin daug dėmesio skiriama Simmelio „gyvenimo metafizikos“ savitumui ir šio mąstytojo įnašui į gyvenimo filosofijos tradiciją. [Iš leidinio]

ENPurpose of this article is a genetic and comparative analysis of George Simmel’s life metaphysics and its connection with non-classical philosophy and philosophy of life. First, the article begins with a complex of ideas in ontologically oriented non-classical philosophy which highlight the prominence of the concept of life. There is also an analysis of different interpretations of the concept of life in conceptions of Simmel’s contemporaries: Wilhelm Dilthey, Henri Bergson, Oswald Spengler, Ludwig Klages. These ideas had a decisive influence on the formation of Simmel’s main theorethical provision of life metaphysics. The article also shows how the tradition of a non-classical philosophy, in polemics with different ideas of precursors and contemporaries, evolves into the main principles of Simmel’s philosophy of life. The second portion of the article highlights the individuality of Simmel’s life metaphysics and examines this thinker’s contribution to the tradition of philosophy of life. [From the publication]

ISSN:
0868-7692
Related Publications:
Neklasikinės ir postmodernistinės filosofijos metamorfozės / Antanas Andrijauskas. Vilnius : Meno rinkos agentūra, 2010. 647 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/86976
Updated:
2020-08-18 16:47:31
Metrics:
Views: 4    Downloads: 3
Export: