Tuštuma kaip netiesioginė komunikacija daoizmo ir budizmo mąstymo tradicijose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tuštuma kaip netiesioginė komunikacija daoizmo ir budizmo mąstymo tradicijose
Alternative Title:
Emptiness as an indirect communication in philosophy of daoism and buddhism
In the Journal:
Logos (Vilnius). 2013, 76, p. 37-46
Keywords:
LT
Daoizmas; Budizmas; Tuštuma; Esatis; Nesatis.
EN
Daoism; Buddhism; Emptiness; Being; Nonbeing.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama netiesioginės komunikacijos problematika kinų daoizmo ir budizmo mąstymo tradicijose, daug dėmesio skiriama tuštumos ir Nesaties sąvokų analizei. Parodoma, kaip pagal daoizmo ir budizmo mąstymo tradicijas, pasitelkus tuštumos sąvoką, komunikuojamos pagrindinės filosofinės idėjos. Nagrinėjant tuštumos kaip potencijos sampratą, išryškinami jos komunikaciniai ypatumai ir reikšmė kinų daoizmo bei budizmo mąstymo tradicijose. Grindžiama hipotezė, kad daoizmo mąstymo tradicijoje vyrauja pozityvi tuštumos samprata – ji siejama ne su negatyvumu, neigimu, o su potencija ir galimybe. Parodoma, kad filosofinės idėjos kinų mąstymo tradicijose dėstomos ne tiesiogiai, o tokiais būdais kaip užuomina, nutylėjimas – pasitelkiant sąvokų daugiaprasmiškumą ir atvirumą. [Iš leidinio]

ENArticle deals with the problem of indirect communication in philosophy of Daoism and Buddhism; attention is focused on the concepts of emphasis and Nonbeing. The author shows how the concept of emptiness helps to communicate essential philosophical ideas of Daoism and Buddhism. While analyzing the concept of positive emptiness, the author highlights its features and importance for communication. The concept of emptiness in Daoism should be associated not with nihilism or lack but rather with potency and possibility. It is shown that the essential ideas in Chinese philosophical traditions are taught indirectly through the metaphor of silence. [From the publication]

ISSN:
0868-7692
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/86966
Updated:
2020-08-18 13:24:35
Metrics:
Views: 6    Downloads: 1
Export: