Ruch wydawniczy

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Ruch wydawniczy
Keywords:
LT
18 amžius; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Universitetai / Universities; Bažnyčios istorija / Church history.
Summary / Abstract:

LTSpausdintos knygos atsiradimas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK) sietinas su valstybės ir Bažnyčios modernizavimo programomis. Ypač dideli nuopelnai šioje srityje priklauso didžiajam kunigaikščiui Aleksandrui. LDK knygų istoriją galima suskirstyti į tam tikrus laikotarpius: 1) tapsmo (1492–1552), 2) Renesanso (1553–1596), 3) Baroko (1597–1750), 4) Apšvietos (1751–1832). Straipsnyje analizuojama knygų leidyba, jų spausdinimo ypatumai, spaustuvininkų ratas kiekvienu laikotarpiu, trumpai aptariamas knygų repertuaras, leidinių techninio ir meninio apipavidalinimo ypatumų kaita. Kol kas mažiausiai žinoma apie knygų leidybą XVIII a., nes šio laikotarpio LDK spauda iš esmės netyrinėta.Reikšminiai žodžiai: Knygų leidyba; Spaustuvės; Piorai; Vilniaus universitetas (VU; Vilnius University); Stačiatikiai; Protestantai.

ENIntroduction of book printing in the Grand Duchy of Lithuania could be related to programmes of modernization of the state and the Church. Particular merits in this area belonged to Grand Duke Alexander Jagiellon. The history of books in the Grand Duchy of Lithuania could be divided into certain periods as follows: 1) the origins (1492–1552), 2) the Renaissance (1553–1596), 3) the Baroque (1597–1750), 4) the Enlightenment (1751–1832). The article analysis development of book printing, features of printing, the circle of book printers during each period, briefly reviews stock of printed books and evolution of features of technical and artistic design of books. So far little is known about book printing in the 18th century, because printing in the Grand Duchy of Lithuania of this period has not been sufficiently studied yet.

ISBN:
8324205497
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8685
Updated:
2014-05-18 16:46:41
Metrics:
Views: 14
Export: