Švietimo idėjų sklaida Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Švietimo idėjų sklaida Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje
Keywords:
LT
Pamokslininkai; Pilietiniai pamokslai; XVIII a.; LDK; Proginiai pamokslai; Vertimai; Apšvieta
EN
Preachers; Civic sermons; 18th century; Grand Duchy of Lithuania; Commemorative sermons; Translations; Enlightenment
Summary / Abstract:

LTIš XVIII a. antrosios pusės sakyklų skelbiami krikščioniško ir pilietinio gyvenimo principai buvo suvokiami kaip pagrindinės atramos siekiant darnaus valstybės mechanizmo veikimo, vidaus stabilumo ir išorinio saugumo. Veikiant fiziokratizmo idėjoms, buvo palaikoma mintis, kad kiekvienas visuomenės narys, nors ir apribotas luomo priedermių, turi teisę realizuoti prigimtinius poreikius, būti naudingas tėvynei ir sulaukti jos paramos. Taip pat buvo skatinama aukštus postus užimančių ir bajoriškos kilmės privilegijomis besinaudojančių asmenų atsakomybė, kad jų rankose sutelktos politinės teisės būtų naudojamos ne vieno luomo, bet visos tautos gerovei užtikrinti. Nuosekliai buvo skatinamas glaudesnis įvairių luomų bendradarbiavimas ir pagarba asmens teisėms. Reikšmingas šio proceso ir visos epochos akcentas yra 1791 m. gegužės 3 d. priimta konstitucija, įteisinusi bajorų lygybę, suteikusi daugiau teisių miestų gyventojams bei "įstatymo ir krašto" globą valstiečiams. [Iš teksto, p. 15]

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/86797
Updated:
2020-08-11 14:46:19
Metrics:
Views: 5
Export: