Britanijos lietuvių politinė veikla nuo 1947 m. iki nepriklausomybės atkūrimo

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Britanijos lietuvių politinė veikla nuo 1947 m. iki nepriklausomybės atkūrimo
Alternative Title:
Political activities of Britain’s Lithuanians from 1947 until the reestablishment of independence
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Anglija; Emigracija; Organizacijos; Lithuania; England; Emigration; Organizations.
Keywords:
LT
20 amžius; Anglija; Draugijos. Organizacijos / Societies. Organisations; Migracija / Migration.
EN
England.
Summary / Abstract:

LTLietuvių politinė veikla Jungtinėje Karalystėje buvo labai įvairi. Kai ką vykdė pati Didžiosios Britanijos lietuvių sąjunga per centro valdybą ir jos skyriai, o kai kas buvo daryta bendrai su kitomis Rytų bei Vidurio Europos išeivijomis, ypač su latviais ir estais. Lietuviai liberalai ir socialdemokratai dar veikė savo partinėse tarptautinėse organizacijose. Buvo dirbama ne tik Londone, bet ir didesnėse kolonijose, Mančesteryje, Notingame, Bradforde ir kitur. Daug padėjo britai bičiuliai, kaip Frederic Bennett, David Atkinson, Lady Birdwood, Lord Ennals, Roger Gale, Russell Johnson, Lord Oswald, David Owen, John Wilkinson ir kiti, be kurių nebūtų buvę įmanoma iškelti Lietuvos reikalus Britanijos bei Europos parlamentuose ir Europos Taryboje. Britanijos lietuvių politinėje veikloje dalyvavo ne tik dipukai, bet ir ankstesnės tarpukario Lietuvos emigrantai. Nors per daugelį Lietuvos okupacijos metų padėtis atrodė gan beviltiška, galima teigti, kad lietuvių politinė veikla skatino Jungtinės Karalystės vyriausybės Lietuvos aneksijos į Sovietų Sąjungą nepripažinimo politiką ir padėjo išlaikyti Lietuvos pasiuntinybės Londone tęstinumą. Atėjus lemiamam momentui, Britanijos lietuvių politinis aktyvumas pagreitino Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo pripažinimą, Jungtinės Karalystės ambasados atidarymą Vilniuje ir Lietuvos aukso sugrąžinimą. [Iš straipsnio, p. 167]

ENThe article surveys Lithuanian political activities undertaken in an effort to raise the question of Lithuania’s occupation in the parliaments of Great Britain and Europe as well as in pursuit of the reestablishment of Lithuanian independence. These political activities in the United Kingdom from 1947 to 1990 were quite diverse; they were carried on by the Lithuanian Association in Great Britain, the Baltic Council, and other Lithuanian organizations. Often political actions were organized conjointly with other East and Central European emigre communities, especially Latvians and Estonians. In addition, Lithuanian liberals and social democrats were active in their own international party organizations. These activities happened not only in London but in Manchester, Nottingham, Bradford, and elsewhere. Lithuanian political activism spurred the government of the United Kingdom not to recognize the annexation of Lithuania by the Soviet Union and helped to preserve the Lithuanian Mission in London. It also hastened the recognition of Lithuania’s reestablished independence, the opening of the United Kingdom’s Embassy in Vilnius, and the return of Lithuania’s gold. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/86615
Updated:
2022-01-31 18:47:06
Metrics:
Views: 10
Export: