Lietuvių jaunimo organizavimo(si) Didžiojoje Britanijoje 1947-1980 m. žemėlapis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių jaunimo organizavimo(si) Didžiojoje Britanijoje 1947-1980 m. žemėlapis
Alternative Title:
Mapping Lithuanian youth organizations in Great Britain from 1947 to 1980
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Anglija; Emigracija; Organizacijos; Lithuania; England; Emigration; Organizations.
Keywords:
LT
20 amžius; Anglija; Draugijos. Organizacijos / Societies. Organisations; Migracija / Migration.
EN
England.
Summary / Abstract:

LTNuo pat savo įsikūrimo Didžiosios Britanijos lietuvių sąjunga, būdama daugiausia jaunų lietuvių organizacija, siekė integruoti jaunesnę kartą į lietuvišką visuomeninę veiklą. Iki XX a. 6 dešimtmečio pabaigos DBLS savo veiklą jaunimo atžvilgiu koncentravo į lietuviškąjį švietimą. 1958 m. įkurta Didžiosios Britanijos lietuvių jaunimo sąjunga turėjo būti jaunimo organizavimo(si) jungiamoji grandis tarp įvairiose Anglijos vietose išsibarsčiusio jaunimo ir DBLS. Deja, taip ir neišplėtojusi aktyvesnės veiklos, netrukus organizacija užgeso. Nepasisekus pirmąkart suburti jaunimą po DBLS „stogu“, šis rūpestis ir toliau išliko DBLS vadovų kalbose metiniuose suvažiavimuose ir spaudoje. Šeštojo dešimtmečio pabaigoje „Europos lietuvio“ puslapiuose Juozas Lūža iškėlė idėją surengti bendrą skautų ir jaunimo stovyklą, kuri stingant jaunų vadovų su pertraukomis buvo rengiama XX a. 7-8 dešimtmečius. Dar vienu bandymu siekiant koordinuoti jaunimo veiklą būtų galima įvardyti XX a. 7 dešimtmečio viduryje pradėtą jaunimo atstovų įtraukimo į DBLS valdančius organus kampaniją. Organizuotis bandė ir pats jaunimas. 1970-1973 m. veikęs DBLS jaunimo sąjūdis reiškė naują jaunimo organizavimo(si) Didžiojoje Britanijoje etapą. „Europos lietuvyje“ ir „Šaltinyje“ kurį laiką veikė jaunimo redaguojami skyreliai. Jų veikla ypač ryški buvo artėjant Pasaulio lietuvių jaunimo kongresams. Londono lietuvių namuose 1976-1979 m. veikė „Penktadienio klubas“, kuriame organizuotos lietuviškos diskusijos, šokiai, plokštelių vakarai, koncertai. Paskutiniu bandymu pritraukti jaunimą į lietuvišką visuomeninę veiklą laikytinas 1976 m. įsteigtas DBLS lituanistinis skyrius. Deja, jo veikla iki aptariamojo laikotarpio pabaigos tarp jaunimo didesnio atgarsio nesulaukė. [Iš teksto, p. 116]

ENHow did Lithuanian youth organize itself in Great Britain from 1947 to 1980? This article discusses how both the Lithuanian Association in Great Britain (Didžiosios Britanijos lietuvių sąjunga, DBLS) and young Lithuanians themselves approached this problem. From its very founding DBLS sought to integrate the younger generation into Lithuanian community life. Until the end of the 1950s DBLS concentrated its youth-related activities on education. In the 1960s and 1970s organizing Lithuanian youngsters took the shape of trying to implement the idea of a common summer camp for scouts and young people in general. Important in this context were the campaign, begun in the mid-6os, of including youth representatives in the leadership of DBLS and the activities of the Lithuanian-education section of DBLS founded in the mid-70s. Looking retrospectively at the way young people organized themselves in Great Britain, we may highlight two moments: in 1958 there arose an Association of Young Lithuanians in Great Britain as a link among young people scattered in various British cities and the DBLS, but it lasted less than a year; and the DBLS Youth Movement from 1970 to 1973. Attempts by young people to organize their own pages in the newspaper “Europos lietuvis” and in the Catholic and national magazine “Šaltinis” should also be mentioned. Among the reasons why efforts by young people to organize themselves in Great Britain were not a huge success may be an estrangement from the ways and methods of Lithuanian activism practiced by the older generations; strife among the latter; and a lack of sufficient Lithuanian-speaking capabilities on the part of the young. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/86612
Updated:
2022-01-31 18:01:17
Metrics:
Views: 13
Export: