Sala pasaulio lietuvių intelektualiame žemėlapyje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sala pasaulio lietuvių intelektualiame žemėlapyje
Alternative Title:
An island on the intellectual map of world Lithuanians
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Anglija; Emigracija; Organizacijos; Lithuania; England; Emigration; Organizations.
Keywords:
LT
20 amžius; Anglija; Draugijos. Organizacijos / Societies. Organisations; Migracija / Migration.
EN
England.
Summary / Abstract:

LTApie Didžiosios Britanijos lietuvių veiklą yra nemažai rašyta. Nors didžioji dauguma jos istorijai skirtų tekstų turi prisiminimų arba įvykių kronikų savybių, tačiau spausdintas žodis jau dabar yra užfiksavęs moksliniam praeities pažinimui svarbius dalykus. Čia bandysime panagrinėti vieną kitą šios lietuvių išeivių bendruomenės veiklos aspektą, ypatingai kreipdami dėmesį į vaidmenį, kurį tam tikru metu suvaidino saloje susitelkusios intelektualios pajėgos visos pasaulio lietuvijos kontekste. Tai reiškia, kad bus bandoma išsiaiškinti ir aprašyti tuos išeivijos istorijos epizodus, kai Didžioji Britanija ir negausūs, bet labai aktyvūs vietos lietuvių veikėjai savaip diktavo madas visos diasporos gyvenime. Apie tokią veiklą šiandien mums liudija visų pirma „Santarvės“ žurnalo puslapiai, tankiai užpildyti intelektualių tekstų. Šios medžiagos vertinimas bendrame lietuviškosios išeivių raštijos fone yra geriausias būdas patikrinti čia keliamas hipotezes. [Iš straipsnio, p. 43]

ENAlthough at the very start of the 20th century Lithuanians began creating an organized community life in Great Britain with their own parishes and clubs, in the big picture of the entire world-wide Lithuanian diaspora the Lithuanians of the United Kingdom never formed the most important or active segment. Because of the much greater number of Lithuanians finding a long-term home in the United States it was just natural for the latter country to become a stronghold and centre for Lithuanians residing abroad. This article presents a period in which it nevertheless was Great Britain and a relatively small but very active group of local community leaders that set (much of) the tone for life in the diaspora as a whole. These Lithuanians in England were real generators of intellectual thought that played a large part in the formation of liberal emigre organizations including the Lithuanian Resistance Alliance (Lietuvių rezistencinė santarvė), which from 1953 to 1958 published the journal “Santarvė”, a forum for novel ideas and discussion of political and cultural projects. This journal and the people around it were important fountainheads of ideas significant for the life of the entire Lithuanian diaspora. [From the publication]

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/86608
Updated:
2022-01-31 17:41:32
Metrics:
Views: 11
Export: