Lietuviai Didžiojoje Britanijoje iki antrojo pasaulinio karo

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuviai Didžiojoje Britanijoje iki antrojo pasaulinio karo
Alternative Title:
Lithuanians in Great Britain prior to World War II
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Anglija; Emigracija; Organizacijos; Lithuania; England; Emigration; Organizations.
Keywords:
LT
20 amžius; Anglija; Draugijos. Organizacijos / Societies. Organisations; Migracija / Migration.
EN
England.
Summary / Abstract:

LTLietuviai yra viena iš tų mažų tautų, kurios išeiviai gausiomis bangomis išsibarstė po visą pasaulį. Išskyrus atskirus laikotarpius, kada įvairios priežastys (pvz., pasauliniai karai ar sovietmetis ir „geležinė uždanga“) ribodavo emigracijos procesus, Lietuva nuo XIX a. pabaigos buvo viena iš daugiausia emigrantų (pagal gyventojų skaičių) pasauliui duodanti Rytų Europos valstybė. Lietuvoje gyventojų emigracijos pradžios galima būtų ieškoti XIII- XIV a., kai Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė įgijo imperinių bruožų. Tačiau vargu, ar kas nors galėtų šiuos reiškinius pavadinti lietuvių emigracijos priešistore, tokia samprata yra taikoma daugiau moderniųjų laikų įvykiams. Nuo XVI-XVII a. lietuvius po pasaulį blaškė įvairūs karai, vėliau ideologinės, religinės, ekonominės, politinės priežastys. Tačiau tik XIX a. pabaigoje-XX a. pradžioje daugiausia dėl ekonominių priežasčių lietuvius imta vadinti emigrantų tauta, nes tuo metu genami skurdo ir nepriteklių Lietuvą paliko apie pusę milijono gyventojų. Skirtingais laikotarpiais emigracija iš Lietuvos vyko įvairiomis kryptimis, didžiausios lietuvių bendruomenės susikūrė JAV, Kanadoje, Didžiojoje Britanijoje, Australijoje, Vokietijoje, Pietų Amerikos šalyse. Įvairiuose kraštuose apsigyvenę lietuviai kūrė savo verslus, leido spaudą, knygas, statė bažnyčias, kūrė mokyklas, politines, kultūrines draugijas. Jų savitas kultūrinis gyvenimas, prisirišimas prie paveldėtų gimtojo krašto tradicijų, gyvenamojo krašto kultūros įtakos leido susiformuoti stipriai lietuvių diasporai. Ilgainiui emigrantai įsitvirtino, įgavo didelių kultūrinių, ekonominių galių ir galėjo daryti nemažą kultūrinę, ekonominę įtaką Lietuvos gyvenimui. [Iš straipsnio, p. 9]

ENLithuanians began emigrating to Great Britain at the end of the 19th century. For many of them Britain was just a place of short-term sojourn. After a year or two of staying there, they either continued on to the United States or, having earned some money, returned to Lithuania. Only a small minority of Lithuanian emigrants stayed in Great Britain for good; there they formed three main communities centered in and around London; Glasgow in Scotland (where because of the industry the largest Lithuanian community in Great Britain formed); and Manchester and other cities in North West England. The Lithuanians who settled there carried on trades, coalesced into a community that published books and periodicals, built churches, founded schools, and created political and cultural associations. [From the publication]

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/86605
Updated:
2022-01-31 17:24:41
Metrics:
Views: 17
Export: