Летописи Великого Княжества Литовского как памятник культурной полиглоссии

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Летописи Великого Княжества Литовского как памятник культурной полиглоссии
Keywords:
LT
Mokslo šaltiniai / Sources of science.
Summary / Abstract:

LTXVI a. I pusėje LDK labai suklestėjo istorijos mokslas ir teisė. LDK metraščiai - anoniminiai kūriniai. Dėl to tyrėjai susiduria su tam tikrais specifiniais sunkumais. Vakaruose tuo metu jau aiški nuostata autorių nurodyti. Galvojama, kad LDK elgtasi priešingai sekant rusų metraščių tradicija. Kita galima priežastis - kanclerio Albrechto Goštauto nenoras afišuotis, nes nedraugų aplinkui pakako. Metraščiai rašyti kanceliarine rusų kalba. Jei autoriai būtų pranciškonai, kaip manė S.Kučinskis, būtų rašę lotyniškai arba lenkiškai. Tačiau kas Goštauto aplinkoje tiesiogiai rūpinosi metraščiais, nežinoma. Kalbinė Albrechto Goštauto aplinka marga. Lietuviai ir kai kas iš rusėnų ar lenkų buvo daugiakalbiai. Tai atsispindi ir metraščių tekste. Antra vertus, ryški rusų metraščių tradicija, datos nurodomos pagal stačiatikių kalendorių. Tačiau daug kas, ypač metraščių legendinėje dalyje rodo autorius bent kažkiek mokėjus lietuviškai. Straipsnyje trumpai aptariama, kas konkrečiai galėjo būti LDK metraščių autoriai (minimi Venclovas Mikalojaitis, Stanislovas Kęsgaila).Reikšminiai žodžiai: Metraščiai ir kronikos; Naratyvinė istoriografija; Goštautas, Albertas.

ENIn the first half of the 16th c., the GDL extremely developed historical science and law. Chronicles of the GDL are anonymous works. Therefore the researchers face with specific difficulties. The West followed the provision to name the authors. There is an opinion that the GDL acted in contrary according to the tradition of Russian chronicles. Another possible reason might be Albertas Goštautas unwillingness to disclose him as he had enough unfriendly people in his surrounding. The chronicles were written in office Russian language. If their authors were Franciscans, as S. Kučinskis thought, they were written in Latin or Polish. However, it remains unknown who directly took care about chronicles in the surrounding of A. Goštautas. Linguistic surraunding of A. Goštautas is very wide. Lithuanians and some Russians or Poles were multilingual. This is reflected in texts of chronicles. On the second, they feature the influence of tradition of Russian chronicles: the dates are indicated according to staciatikiu calendar. However, there are a lot of indications, especially in a legend part of chronicles, that the authors knew at least some Lithuanian. The article shortly reveals who exactly might be the author of chronicles of the GDL (it mentions Venclovas Mikalojaitis, Stanislovas Kęsgaila).

ISBN:
9859009317
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8660
Updated:
2020-07-28 20:26:21
Metrics:
Views: 24
Export: