Онегинская строфа в строфическом репертуаре Юргиса Балтрушайтиса

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Онегинская строфа в строфическом репертуаре Юргиса Балтрушайтиса
Alternative Title:
The Onegin verse in Jurgis Baltrušaitis' repertoir
In the Journal:
Русистика и компаративистика [Russian philology and comparative studies]. 2006, 1, p. 106-113
Keywords:
LT
Eilėdaros istorija ir teorija.
EN
Jurgis Baltrušaitis; Alexandr Pushkin; Versification history and theory.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje tyrinėjami „oneginiškos“ strofos“ skirtumai Jurgio Baltrušaičio rusiškoje ir lietuviškoje lyrikoje. Rusiškosios eilės pasižymi intelektinės refleksijos galia, bet jų racionalioji konstrukcija nustelbia kalbos intuityvumą. „Oneginiška“ strofa lietuvių kalba Baltrušaitis sukūrė pratarmę poemai Dulkės ir žvaigždės. Ši strofa – unikalus A. Puškino eiliuoto romano Eugenijus Oneginas ir lietuvių poetinės tradicijos sintezės atvejis. Poemos lyrinis herojus įkūnija tautinės tapatybės ir tautinio mentaliteto ypatumus. [Iš leidinio]

ENThis article studies the differences in the “Onegin-type strophes” in Jurgis Baltrušaitis’ Russian and Lithuanian lyrics. His Russian poetry is noted for its powerful intellectual reflection, but its rational construction smothers the language’s intuition. Baltrušaitis created an “Onegin-type strophe” for his introduction to the poem Dust and stars. This strophe is a unique instance of synthesis of A. Pushkin’s rhymed novel Evgenij Onegin and Lithuanian poetic tradition. The hero of the lyric poem embodies the qualities of national identity and national mentality.

ISBN:
524300183X
ISSN:
2619-0656
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8659
Updated:
2022-03-15 16:33:19
Metrics:
Views: 1
Export: