"Kol mirtis mus išskirs…": santuokos įamžinimas istorinių kapinių antkapiniuose paminkluose

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
"Kol mirtis mus išskirs…": santuokos įamžinimas istorinių kapinių antkapiniuose paminkluose
Source:
Vilniaus kultūrinis gyvenimas ir Šlapeliai / sudarytojos: Alma Lapinskienė, Jolanta Paškevičienė Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019. P. 233-248.
Keywords:
LT
Lietuvos XIX-XX a. istorija; Vilnius; Kapinės; Antkapiniai paminklai; Epigramos
EN
Lithuanian XIX-XX c. history; Vilnius; Cemetery; Tombstones; Epigrams
Summary / Abstract:

LTŠio straipsnio tikslas - ištirti, kaip santuoka įamžinama antkapiuose. Tyrimas orientuotas į konkretaus socialinio sluoksnio - miestietijos luomo - atminties komunikaciją. Pilnam vaizdui sudaryti reikėtų apžvelgti visų laikotarpių, taip pat ir kitų socialinių grupių (ypač bajorų, turtingųjų pirklių ir pan., dažniausiai palaidotų bažnyčios rūsiuose, šeimos koplytėlėse ir kt.) santuokų įamžinimo formas antkapiuose. Tačiau toks tyrimas dėl empirinės medžiagos gausumo reikalautų atskiro leidinio. Todėl šio darbo autorius apsiriboja miestiečių antkapiuose pateikta informacija. Tyrimas apima XIX a. pradžios - XX a. laikotarpį. Chronologinių rėmų pasirinkimą suponavo surasti įrašai tiriamuoju klausimu. Geografiniu požiūriu tyrimas apima Vilniaus miesto istorines kapines, nes būtent čia puoselėjamos ir tęsiamos epigrafinės tradicijos. [Iš straipsnio, p. 234]

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/86585
Updated:
2021-01-13 14:49:06
Metrics:
Views: 8
Export: