Jurgio Šlapelio svetimų ir nesuprantamų žodžių žodynėlis (1907) ir Mato Slančiausko rankraštinis žodynėlis = iš enciklopedijos (1903)

Collection:
Sklaidos publikacijos / Dissemination publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jurgio Šlapelio svetimų ir nesuprantamų žodžių žodynėlis (1907) ir Mato Slančiausko rankraštinis žodynėlis = iš enciklopedijos (1903)
Source:
Vilniaus kultūrinis gyvenimas ir Šlapeliai / sudarytojos: Alma Lapinskienė, Jolanta Paškevičienė Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019. P. 58-65.
Keywords:
LT
Lietuvos XIX-XX a. istorija; Leksikografija; Lietuvių kalba; Žodynai
EN
Lithuanian XIX-XX c. history; Leksicography; Lithuanian language; Lexicon
Summary / Abstract:

LTJurgio Šlapelio būta įžvalgaus žmogaus, nurodžiusio būsimų leksikografų darbų kryptis. Pirmiausia Šlapelis suvokė, kad bus reikalingi tarminiai žodynai, nes tarmių leksika skiriasi. Todėl, manau, Šlapelio Svetimų ir nesuprantamų žodžių žodynėlis vertintinas dvejopai: kaip pirmasis mėginimas surašyti kai kuriuos tarminius žodžius į žodynėlį, ir todėl tarmių žodynų pradžią reikėtų skaičiuoti ne nuo 1976 m., kai pasirodė diferencinis Vytauto Vitkausko Šiaurės rytų dūnininkų šnektų žodynas, o nuo 1907 m. Šlapelio Svetimų ir nesuprantamų žodžių žodynėlio, kuriame taip pat atrankos būdu pateikta tarminių žodžių su paaiškinimais. Šlapelio Svetimų ir nesuprantamų žodžių žodynėlį vertintume ir kaip pirmąjį spausdintą tarptautinių žodžių žodynėlį. Rankraštinį Slančiausko Žodynėlį = Iš enciklopedijos (1903) laikytume pirmuoju sudarytu tarptautinių žodžių žodynėliu, plitusiu perrašais. Be to, ankstyvąjį svetimžodžių leksikografijos istorijos laikotarpį, išskirtą Stefano Lanzos13, galėtume paankstinti net ketvertais metais ir turėtume nurodyti datą ne nuo Šlapelio Svetimų ir nesuprantamų žodžių žodynėlio (1907) iki 1936 m., bet nuo Slančiausko rankraštinio Žodynėlio = Iš enciklopedijos (1903) iki 1936 m. [Iš straipsnio, p. 65]

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/86574
Updated:
2020-12-18 19:21:30
Metrics:
Views: 5
Export: