Laisvas darbuotojų judėjimas ir valstybės tarnybos išimtis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Laisvas darbuotojų judėjimas ir valstybės tarnybos išimtis
Alternative Title:
Free movement of workers and public service exception
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2005, Nr. 72 (64), p. 90-99
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Europos Bendrija; Darbo rinka; Darbuotojai; Judėjimas, laisvas; Valstybės tarnyba; Jurisprudencija.
Keywords:
LT
Administravimas. Valstybės tarnyba / Administration. Public service; Darbas / Labour. Work; Darbuotojai / Workers; Europos Sąjunga / European Union; Jurisprudencija.
Summary / Abstract:

LTŠio straipsnio tyrimo objektas – valstybės tarnybos išimtis, taikoma laisvam darbuotojų judėjimui pagal EB sutarties 39 str. 4 d. Darbe keliamas tikslas atskleisti valstybės tarnybos, kaip vienos iš laisvam darbuotojų judėjimui taikomų išimčių, sampratą. Šiuo tiklsu yra nagrinėjama valstybės tarnybos išimties teleologinė reikšmė, stengiamasi pagrįsti Bendrijos kompetenciją aiškinti aptariamą normą, analizuojaimi institucinis ir funkcinis valstybės tarnybos išimties sampratą būtinybę. Taip pat stengiamasi atskleisti darbo valstybės tarnyboje kriterjų – viešųjų funkcijų atlikimas ir valstybės interesų apsauga turinį ir praktinius taikymo aspektus. Analizuojant minėtus klausimus yra remiamasi ETT jurisprudencija, pateikiama valstybių narių be kai kurių EB institucijų pozicija valstybės išimties aiškinimo klausimais, analizuojama ES teisės doktrinos specialistų nuomonė. Pagrindinės sąvokos: laisvas darbuotojų judėjimas, darbas valstybės tarnyboje, viešųjų funkcijų atlikimas, tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas atliekant viešąsias funkcijas, bendrųjų valstybės interesų apsauga. [Iš leidinio]

ENThe subject of analysis in the article is the public service exception applied to free movement of workers in accordance with Paragraph 2 Article 39 of the EC Treaty. The article aims at explicating the conception of public service as one of the exceptions applied to the free movement of workers. Thus, the article analyses teleological meaning of the public service exception and the conception of institutional and functional public service exception. It also attempts at revealing the criterion for work in the public service – performance of public functions as well as protection, content and practical application of the state interests. The analysis of the above issues is based on the jurisprudence of the European Court of Justice. Positions on the public service exception of member states and some EC institutions are provided and opinion of the EU law experts is analysed. The main definitions: free movement of workers, work in the public service, performance of public functions, direct or indirect participation in performing public functions, protection of the general state interests.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/865
Updated:
2018-12-17 11:32:59
Metrics:
Views: 17    Downloads: 5
Export: