Atgimimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Atgimimas
Alternative Title:
Revival
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Atgimimas; Chruščiovo atšilimo laikotarpis; Disidentinis judėjimas; Sąjūdis; Valstybingumo atkūrimas; Rebirth; Khrushchev's 'thaw' period; Disident movement; Sąjūdis; Restoration of statehood.
Keywords:
LT
Atgimimas; Chruščiovo atšilimo laikotarpis; Judėjimai / Movements; Valstybingumo atkūrimas.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje kalbama apie paskutinius Lietuvos okupacijos dešimtmečius., aptariamos įvairios tautinio identiteto formos, disidentų veikla, pogrindinės spaudos poveikis laisvėjimui. Paskutiniais okupacinio rėžimo dešimtmečiais formavosi nelegalūs (Lietuvos Laisvės Lyga) ir vieši legalūs opoziciniai (Helsinkio grupė, Tikinčiųjų teisių gynimo katalikų komitetas) judėjimai. Laisvės Lygos 1987 m. rugpjūčio 23 d, organizuotas mitingas prie A.Mickevičiaus paminklo davė impulsą tolesniam laisvėjimui, išvystė veiklą . klubai „Istorija ir kultūra“, „Talka“, „Žemyna“ , kurių pagrindu 1988 m. birželio 3 susiformavo Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis. Sąjūdžio poveikyje, atsiskyrus LKP nuo TSKP, imperinės jėgos neteko pagrindinės savo Lietuvoje atramos (šalį savo priklausomybėje galima buvo išlaikyti tik karinės jėgos pagalba). 1989 m.kovo mėn. Sąjūdžio laimėjus TSRS liaudies deputatų rinkimus, atsivėrė vartai tolimesnei kovai už Lietuvos nepriklausomybę, kurią vainikavo Lietuvos TSR Aukščiausios Tarybos rinkimai 1990 vasario. Atgimimo proceso baigmė – 1990 kovo 11 d. Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimas. [Iš leidinio]

ENThis article examines the last decades of Lithuania's occupation, discusses various forms of national identity, dissident activities, and the influence of the underground press on the advancement of freedom. During the last decades of the occupation, the illegal Lithuanian Freedom League and public legal oppositional movements (the Helsinki Group and the Congregation Catholic Committee for the Protection of Rights) were formed. The meeting organized by the Freedom League on 23 August 1987 at the A. Mickevičius monument gave an impulse to the further advancement of freedom and gave an impetus to the activities. On the basis of the clubs "Istorija ir kultūra", "Talka", "Žemyna", on 3 June 1988 the Lithuanian Reconstitution Sąjūdis was formed. Under the influence of Sąjūdis, after the LKP separated from the TSKP, the imperial powers lost their main support pillar in Lithuania (the only way to keep the country under the rule was with the help of military assistance). In March 1989, after Sąjūdis won the TSRS national deputies elections, the gates for further fights for Lithuania independence were opened, which was crowned by the February 1990 elections to the Lithuanian TSR Supreme Council. The culmination of the revival process was the declaration of independence of Lithuania on 11 March 1990.

ISBN:
543004007X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8646
Updated:
2013-04-28 16:48:34
Metrics:
Views: 18
Export: