Strateginė analizė ir bendroji strategija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Strateginė analizė ir bendroji strategija
Alternative Title:
Long-term economic development strategy of Lithuania until 2015
Source:
Ilgalaikė Lietuvos ūkio (ekonomikos) plėtotės iki 2015 metų strategija / sudarytojas Algimantas Liekis Vilnius: Personalinės įmonės "Lietuvos mokslas" redakcija, 2002. P. 17-110, 892-1005.
Keywords:
LT
Strategija; Šalies ūkis; Vizija; Misija; Strateginiai tikslai; Veiksmai; Priemonės
EN
Strategy; Country's economy; Vision; Mission; Strategic goals; Actions; Measures
Summary / Abstract:

LTStrateginės analizės objektas, rengiant ilgalaikę Lietuvos ekonomikos plėtotės strategiją iki 2015 metų, yra svarbiausi vidiniai ir išoriniai veiksniai, lemiantys šalies ekonomikos funkcionavimo ir plėtotės sąlygas bei galimybes. Strateginė analizė siejama ne tik su dabartiniu laikotarpiu, bet apima retrospektyvinį ir perspektyvinį periodus, taip pat ir prognozavimą. Strateginės analizės rezultatų apibendrinimas yra vadinamas SSGG analize. Santrumpa SSGG (anglų k. SWOT) iššifruojama taip: stiprybės [Strengths], silpnybės [Weaknesses], galimybės [Opportunities], grėsmės [Threats]. Tokiu būdu buvo analizuojamos tos ekonomikos sritys, kurios leidžia išryškinti pagrindinius šalies ekonomikos potencialo bruožus, jo stiprybes ir silpnybes, ir tos ekonomikos išorinės aplinkos sritys, kurios padeda atskleisti svarbiausias palankias galimybes ir grėsmes šalies ekonomikos plėtotei. Strateginės analizės apibendrinimo minėtais keturiais aspektais galutinis rezultatas yra pirminė informacija, leidžianti pagrįsti ekonomikos plėtotės strateginių tikslų ir valstybės veiksmų bei priemonių tiems tikslams pasiekti pasirinkimą. [Iš teksto, p. 19]

ENThe strategic management of the country’s economic development is treated as a State-realisable uninterrupted function of strategic analysis, strategy development, its revision and implementation, enabling the timely adjustment to the changes in the internal and international situation as well as a maximum boost and efficient use of the country’s economic potential. The Long-term Economic Development Strategy of Lithuania until 2015 was developed in pursuance of Resolution No 1274 of the Government of the Republic of Lithuania “On the Preparation of the Draft Long-term Economic Development Strategy of Lithuania” of 30 October 2001, making a constituent part of the Long-term State Evolution Strategy, the preparation of which is underway. The strategy is goal-orientated as described at different levels of specification in the vision of the national economy, State mission in the economic development and strategic objectives (such as political, social and economic objectives). As an inherent constituent part, the strategy covers the State policy, economic reforms, key actions and main measures for implementing the vision, mission and strategic objectives. [Extract, p. 895]

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/86404
Updated:
2020-07-27 15:36:21
Metrics:
Views: 8
Export: