(Ne) kitas požiūris : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
(Ne) kitas požiūris: recenzija
In the Journal:
Kultūros barai. 2006, Nr. 5, p. 86-89
Recenzuojama knyga: Kita vertus… : straipsniai apie lietuvių literatūrą / Violeta Kelertienė Vilnius : Baltų lankų leidyba, [2006] 310 p.
Summary / Abstract:

LTRecenzijoje aptariamas Violetos Kelertienės literatūros kritikos straipsnių rinkinys „Kita vertus“(Vilnius: Baltos lankos, 2006) ir diskutuojamos teorinės bei metodologinės literatūros tyrinėjimo prielaidos, kurios išryškėja šioje knygoje. Pastarosios apžvelgiamos ir kaip platesnės lietuvių literatūros tyrinėjimo perspektyvos. Violeta Kelertienė aktualizuoja Lietuvoje dar sunkiai prigyjančią vadinamąją politinę kritiką, kuriai čia atstovauja feminizmas ir postkolonializmas. Atkakli pastarojo propaguotoja, knygos autorė gal kiek per menkai reflektuoja metodo ribas ir galimybes jį pritaikyti sovietinio laikotarpio literatūrai tyrinėti. Tačiau pačios Kelertienės kaip literatūros kritikės stiprybe laikomas tekstinės kritikos metodų ir politinės kritikos teorinių prieigų derinimas. Be to, ši knyga lietuvių literatūros kritikos kontekste išskiria provakatyviu žvilgsniu „iš šalies“ (Vakarų kultūros ir teorinio konteksto) bei atidumu numanomam skaitytojui. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Feminizmas; Postkolonializmas; Literatūra ir visuomenė.

ENThe review examines the collection of Violeta Kelertienė’s literary criticism articles “Kita vertus” [On the other hand] (Vilnius: Baltos lankos, 2006), discusses theoretical and methodological assumptions of literary research, which emerge in the book. These assumptions are also discussed from the broader perspective of research on Lithuanian literature. Violeta Kelertienė infuses relevancy into so-called political criticism, making only limited inroads in Lithuania so far, represented by feminism and post-colonialism. An ardent follower of the latter, the author of the book presents a somewhat limited reflection of methodological boundaries and possibilities of applying them to research Soviet period literature. However, the strong point of Kelertienė, as a literary critic, is her ability to reconcile the methods of textual criticism and political criticism approaches. Besides, this book stands out in the overall context of Lithuanian literary criticisms for its provocative look “from the outside” (in the context of Western cultural and theoretical context) and for its attentiveness to imagined readers. Keywords: literary theory, literary criticism, feminism, post-colonialism, textual criticism.

ISSN:
0134-3106
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8639
Updated:
2018-12-17 11:50:56
Metrics:
Views: 18    Downloads: 7
Export: