Anykščių krašto knygnešiai ir daraktoriai

Collection:
Sklaidos publikacijos / Dissemination publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Anykščių krašto knygnešiai ir daraktoriai
Editors:
Berezauskienė, Audronė, pratarmė, sudarymas [aui, com]
Publication Data:
Utena : Anykščių rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2004.
Pages:
206 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Pratarmė — Įvadas — Knygnešių keliai ir slaptosios mokyklos Anykščių krašte / Audronė Berezauskienė — Knygnešių, platinusių uždraustą spaudą Anykščių krašte, sąrašas — Kun. J. Tumas ir jo brolis Jonas už knygas patenka žandarams į nagus / Aleksandras Merkelis — Vaižganto ir jo brolio Jono Tumo byla dėl draudžiamos lietuviškos literatūros platinimo / Antanas Tyla — Ką aš beatmenu / Liudvika Didžiulienė - Žmona — Dešimt metų sukako spaudai leidus! / Liudvika Didžiulienė - Žmona — Mano motina / Aldona Didžiulytė - Kazanavičienė — Ji gyveno, kovojo ir kūrė... / Vanda Didžiulytė — Griežionėlių bibliofilas / Nijolė Lietuvininkaitė — Griežionėlių knygnešiai / Milda Telksnytė, Vygandas Račkaitis — Gustavas Brazauskas / Milda Telksnytė, Vygandas Račkaitis — Knygnešys Jonas Šaučiūnas / Marija Šaučiūnaitė-Dilienė — Mūsų darbai Andrioniškio apylinkėje / Jonas Šaučiūnas — Knygnešių gadynės riteris / Raimondas Guobis — Prisiminimai apie spaudos draudimo laikus ir knygnešį Feliksą Kairį — Prisiminimai apie knygnešį Antaną Justinavičių — Sentikių persekiojimas / Vladas Nedzveckas — Knygnešys Juozas Maldžius / G. Kuzmaitė-Mikolajūnienė — Prisiminimai apie knygnešį Juozą Maldžių — Nuo vyskupo Valančiaus laikų / Juozas Mickūnaitis — Knygnešė Adelė Kavoliūnaitė / Vincas Petronis — Per vargus ir darbą / Antanas Biliūnas — Knygnešys Jonas Levandavičius / Juozapas Levandavičius — Anūko prisiminimai / Albertas Griganavičius — Anykščių krašto daraktoriai / Antanas Verbickas — Daraktorius Baltramiejus Jucius / Bronė Buivydaitė — Svėdasuose naikinamos iškalos / Juozas Tumas-Vaižgantas — Butėnų kaimo slapta mokykla / Raimondas Guobis — Pirmosios Butėnų kaimo mokyklos — Čiukų kaimo lietuviška mokykla / Vytautas Kazlauskas — Žmogaus akys - sielos langai / Regina Sacevičienė-Karaznevičienė.Kazys Rožanskas - lietuviškos spaudos platintojas Čikagoje / Audronė Bcrczauskienė — Anykščių krašto valsčių gyventojų kolektyvinės pastangos panaikinti spaudos draudimą / Antanas Tyla — Žinios apie Anykščių krašto knygnešius ir daraktorius — Knygnešių amžino poilsio vietos — Bibliografija.
Keywords:
LT
Anykščiai; Lietuva (Lithuania); Kaimas. Kaimai / Villages. Country; Knygos / Books; Pedagogika / Pedagogy.
Summary / Abstract:

LTKnygoje - autentiški amžininkų atsiminimai, publikacijos iš įvairių spaudinių bei periodinių leidinių, kraštotyrininkų užrašyti knygnešių, daraktorių artimųjų bei juos pažinojusių žmonių atsiminimai. Knygos pabaigoje pateikiamos trumpos žinios apie Anykščių krašto knygnešius ir daraktorius, nurodomos ir jų amžino poilsio vietos. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lietuvos istorija; Kaimai; Knygos; Mokymas; Mokytojai; Okupacija; The Lithuanian history; Villages; Books; Education; Teachers; Occupation.

ISBN:
9955626062
Related Publications:
Regioniniai knygos kultūros tyrimai Lietuvoje / Tomas Petreikis. Knygotyra. 2013, t. 60, p. 124-146.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/86356
Updated:
2020-10-13 18:53:13
Metrics:
Views: 108
Export: