Nationalism and the language of the propaganda of Lithuanian Tautininkai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Nationalism and the language of the propaganda of Lithuanian Tautininkai
In the Journal:
Regioninės studijos [International Journal of Area Studies]. 2006, 2, p. 193-200. Language, diversity and integration in the enlarged EU: challenges and opportunities
Keywords:
LT
Medijos / Media; Politinės partijos / Political parties.
Summary / Abstract:

LTSavo pranešime autorius siekia sutelkti dėmesį į propagandines – kalbines priemones, kurių pagalba tautininkai bandė daryti poveikį Lietuvos visuomenės pasaulio suvokimui, siekdami sulaukti savo tautinės politikos palaikymo. Šios propagandinės sąvokos bandomos iliustruoti gausiais tautininkų spaudos pavyzdžiais. Kaip pranešimo tyrimo šaltinius autorius nurodo XX a. ketvirtojo dešimtmečio tautininkų leistą spaudą, kurioje geriausiai atspindi tas tautinės propagandos supratimas, kurį naudojo tautininkų ideologai – I. Tamošaitis, V. Alantas, o taip pat pats autoritarinės šalies prezidentas Antanas Smetona. Lietuviai Tautininkai, kurie valdė XX a. ketvirtame dešimtmetyje turėjo savo tautinės valstybės viziją, kuriuos įgyvendinimui buvo būtinas visos visuomenės palaikymas. Įgyvendinant savo siekius buvo stiprinama propaganda visuomenėje. Tam buvo naudojama ir oficiali režimo spauda („Lietuvos aidas“, „Jaunoji karta“, „Tėvų žemė“). Šiuose leidiniuose atspindėjo tautininkų pažiūra į tautinės valstybės kūrimą, bei kokį vaidmenį turi užimti įvairios socialinės grupės kuriant idėjinę valstybę. Įžvalgus tyrinėtojas gali pastebėti, kad minėtoji spauda taipogi atspindėjo tam tikras propagandines priemones bei lingvistinių konstrukcijų naudojimo mechanizmus, kurių dėka prezidento A. Smetonos ideologai bandė sustiprinti propagandinį poveikį. Labiausiai pasikartojančiais vaizdiniais tapo tautinių mažumų ir politinių oponentų įvaizdžiai.Reikšminiai žodžiai: Tautininkai; Propaganda; Nacionalizmas; Media; Nationalism.

ENThe author focuses on the propaganda and linguistic means that were applied by the nationalists to impose the effect on the Lithuanian society regarding the perception of the world and to achieve the support of the national policy. Such propaganda concepts are illustrated in vast examples of national press. Among the resources for the analysis the author provides the press, published by the nationalists in the 30s of 20th century, where the conception of national propaganda is expressed best of all and which was used by national ideologists I. Tamošaitis, V. Alantas and even Antanas Smetona, the president of authoritarian country. Lithuanian Nationalists, who governed in the 30s of 20th century, had their own vision of national state that required the support of all the society. To implement such objectives, propaganda had been strengthened among the public. In pursuance of this, even press of official regime was published (Lietuvos aidas, Jaunoji karta, Tėvų žemė). These publications reflected the attitude of nationalists towards the formation of the national state, as well as what role diverse social groups should gain in the process of creation of ideological state. Far-sighted researcher observes that the mentioned press disclosed also the application of some propaganda means and mechanisms of linguistic constructions, as a result of which, ideologists of A. Smetona aimed at amplifying propaganda effect. The most recurrent images appeared to be the images of national minorities and political opponents.

ISSN:
2029-2074; 2345-0223
Related Publications:
Antanas Smetona ir jo laikai / Liudas Truska. Vilnius : Valstybinis leidybos centras, 1996. 411 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8633
Updated:
2020-10-10 12:26:24
Metrics:
Views: 16    Downloads: 2
Export: