Donelaitis iš Kaliningrado : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Rusų kalba / Russian
Title:
Donelaitis iš Kaliningrado: recenzija
In the Journal:
Knygų aidai. 2006, Nr. 1, p. 23-29
Recenzuojama knyga: Времена года : поэма = Metai : poema : на литовском и русском языках : 750-летию города и 290-летию К. Донелайтиса посвящается / Кристионас Донелайтис ; перевод с литовского: Д. Бродский ; [подготовка текста, общая редакция: В. Карпенко] Кали 214 p
Keywords:
LT
Kristijonas Donelaitis. Metai.
Summary / Abstract:

LTKiekviena nauja Kristijono Donelaičio „Metų“ publikacija yra verta dėmesio – tokia šio straipsnio nuostata. 2005 m. Kaliningrade pasirodė dvikalbis leidinys – „Metai“ lietuvių ir rusų kalbomis. Poemos publikacijos rusų kalba turi nemažą tradiciją. Pirmieji į rusų kalbą „Metų“ fragmentus buvo išvertę latvis Jekabas Lautenbachas (1910) ir Viačeslavas Ivanovas (1916). Pirmas pilnas „Metų“ tekstas rusų kalba buvo paskelbtas 1946 m. Maskvoje – pažodinį vertimą atliko O. Juodelienė, hegzametru sueiliavo rusų poetas ir vertėjas Davidas Brodskis (1899–1966). Aptariamame leidinyje nėra pateiktas naujas „Metų“ vertimas į rusų kalbą. Rusiškasis poemos tekstas, kaip nurodyta p. 2, perspausdinamas iš 1960 m. Leningrado leidimo. Tačiau perskaičius vien pirmąsias eilutes matyti, kad yra ne taip, kaip nurodyta. Iš visa ko matyti, kad rusiškojo „Metų“ teksto rengėjas ir redaktorius V. M. Karpenko pats ėmėsi darbo redaguoti ir tvarkyti Brodskio vertimą, panaudodamas kelias vertimo redakcijas ir „papuošdamas“ naujausią Donelaičio leidimą savomis pataisomis, to niekur nenurodydamas. Kalbamasis „Metų“ leidimas lietuvių ir rusų kalbomis nėra reikiamo lygio: blogai parengti poemos tekstai, prastas redaktorių ir korektorių darbas, bevertis įžanginis žodis, abejotinas knygos dailininko sprendimas. Akivaizdu, jog taip nebūtų atsitikę, jei į talkininkus būtų buvęs pakviestas nors vienas specialistas. Tačiau prisiminus knygos adresatą – jaunąjį rusų skaitytoją, – ir turint galvoje nemokslinį knygos pobūdį, galima manyti, kad susipažinti su „Metais“ iš šio leidimo įmanoma. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Klasikinės literatūros publikacijos; Teksto parengimas; Teksto pateikimas; Redakcija; Korektūra.

ENEvery new publication of Kristijonas Donelaitis’ “Metai” [Years] work is a noteworthy event. In 2005, in Kaliningrad, there was published a bilingual publication “Metai” in Lithuanian and Russian languages. Publication of the poem in Russian goes a way back. First full text translation of “Metai” into Russian was published in 1946 in Moscow: a literal translation was done by O. Juodelienė, the text was rhymed in hexameter by a Russian poet and translator David Brodsky (1899–1966). The discussed publication does not present a new translation of “Metai” into Russian. The Russian text of a poem, as it is indicated on the page 2, is reprinted from 1960 Leningrad publication. However, even a cursory reading of the first lines reveals that this is not the case. By taking into account the overall context, one can see that the editor of the Russian text of “Metų” – V. M. Karpenko – took upon himself a task of editing and retouching Brodsky’s translation, using for the task several translation editions and “adorning” the newest publication of Donelaitis’ work with his own corrections. The reviewed edition of “Metai” in Lithuanian and Russian does not live up to standards: the texts of the poem are poorly prepared, inadequate job of editors and proof-readers, worthless introductory word, questionable decisions made by the book designer. It is obvious that all of this would not have happened, if at least one expert would be recruited for the project. However, if one remembers that the audience of the book is a young Russian reader and bearing in mind that the publication is not academic, one can claim that this book can serve as an introduction to “Metai”.

ISSN:
2029-7238
Related Publications:
Kristijono Donelaičio raštų parengimo ir redagavimo principai: 1977 ir 1994 m. leidimai / Daiva Krištopaitienė. Archivum Lithuanicum. 2005, t. 7, p. 287-302.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8631
Updated:
2021-02-22 22:49:38
Metrics:
Views: 22    Downloads: 3
Export: