Global life world

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Global life world
Alternative Title:
Globalus gyvenamasis pasaulis
In the Journal:
Problemos . 2007, t. 72, p. 36-47
Keywords:
LT
Globalumas; Mokslas; Logika; Signifikacija; Vertė
EN
Global; Science; Logic; Signification; Value
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje atskleidžiamas Vakarų civilizacijos aspektas, tapęs vadinamosios „globalizacijos“ pamatu. Pateikiamas argumentas, kad ši civilizacija remiasi formaliomis sistemomis, kurios neredukuojamos iš fizinių ar empirinių duomenų. Tokios sistemos yra techniškai ir produktyviai su aplinka susieti konstruktai. Todėl sistemų atranka priklauso nuo nauda pagrįsto socialinio jų vertinimo. Dabartinės internetinės komunikacijos sistemos fiziškai neegzistuoja; jos yra grynai signityvios, nes negali būti lokalizuotos jokiuose konkrečiuose erdvėlaikio taškuose, nors gali būti įkūnytos bet kada ir bet kur. Tokios sistemos sukuria nematomą tinklą, kuriuo galima gauti ir siųsti žinias apie visus planetos įvykius. Straipsnyje argumentuojama, kad ši komunikacija, nors ir labai sparti, vis dėlto užima laiko, nes jos logika yra signityvi, tinklas prasmių, kurios pačios savaime ilgainiui apibrėžia erdvę ir laiką. Galima be jokio prieštaravimo tvirtinti, kad nematomas signityvusis pasaulis yra tradicinės metafizikos variantas, kaip ir Platono matematikos samprata ar idėjų pasaulis. [Iš leidinio]

ENEssay is designed to disclose one aspect of modern Western civilization that has become the ground for what is known as "globalization". The argument is presented that this civilization is premised on formal systems that are not derivable either from physical or from empirical grounds. Such systems are constructs and their connection with the environment is technical and productive. Thus the selection among the systems to be applied depends on social valuations with respect to their usefulness. The current global systems of internet communication have no physical presence; they are purely "signitive" in the sense that they have no specific space-time location, although can be embodied at any time and any place. Such systems provide an invisible net that can be utilized to access and communicate messages about all events around the globe. The argument that such communication although very fast, takes some time, since the logic of this communication is signitive, a net of meanings that by themselves, as a matter of course define even space and time. It can be stated without a contradiction that the invisible signitive world is a variant of traditional metaphysics, such as Plato’s understanding of mathematics, or the world of ideas. [From the publication]

ISSN:
1392-1126, 2424-6158
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/86274
Updated:
2020-07-28 20:31:13
Metrics:
Views: 7
Export: