Письма Винцасу Креве-Мицкявичюсу (1929-1934)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Письма Винцасу Креве-Мицкявичюсу (1929-1934)
In the Journal:
Keywords:
LT
Tautosaka / Folklore.
Summary / Abstract:

LTPublikacijoje pateikiami Konstantino Balmonto (1867--1942) -- poeto simbolisto, kūrusio rusų kalba, laiškai lietuvių rašytojui Vincui Krėvei-Mickevičiui, rašyti 1929--1934 m. Po tekstais duodami Balmonto gyvenimo ir kūrybos tyrinėtojos Kristinos Sakalavičiūtės komentarai. Balmonto laiškuose Krėvei atsiskleidžia jų asmenybių ir kūrybos, jų draugystės, trukusios apie septynetą metų, fragmentai. Balmontas laiškuose Krėvei kreipiasi į jį kaip į poetą, nes jo kūrybą laikė geriausia tuometine lietuvių poetine proza. Ypač Balmontas vertino dramą "Šarūnas". Laiške (1929 m. spalio 30 d.) Krėvei jis prisipažino: "Man labai patinka niūrieji Jūsų apsakymai padavimų motyvais. Aš susižavėjęs Jūsų drama "Skirgaila" ir tokia pat stipria, o vietomis galbūt net stipresne drama "Šarūnas". Poeto vaizduotę žadino Krėvės neoromantinės dramos bei knygos "Sparnuočiai liaudies padavimuose" ir "Perkūnas, Vaiva ir Straublys". 1931 m. Balmontas, nusivylęs Liudo Giros vilkinimu išleisti jo poezijos rinkinį "Šiaurės pašvaistė”, skirtą Lietuvai, prašė Krėvės perimti knygos leidybą (tai atsispindi jo laiške, rašytame 1931 m. kovo 25 d.). Poeto viltys išsipildė -- Krėvės iniciatyva knyga buvo išspausdinta 1931 m. Paryžiuje.Reikšminiai žodžiai: Literatūriniai ryšiai; Tautosaka; Honoraras.

ENThe publication presents letters of Konstantin Balmont (1867--1942), poet and symbolist who created in Russian language, to Lithuanian writer Vincas Kr Krėvė-Mickevičius written in 1929-1934. Comments of Kristina Sakalavičiūtė, the researcher of Balmont life and creation, are delivered bellow the texts. Balmont‘s letters to V. Krėvė disclose fragments of their personalities, creative works, and friendship that lasted for seven years. In his letters, Balmont addresses to Krėvė as to a poet as he considered Krėvė creations as the best poetic prose of Lithuania of that time. Balmont especially valued drama “Šarūnas“. In his letter to Krėvė (30 October 1929) he acknowledged: “I like your dark stories on the motives of legends very much. I am charmed by your drama “Sirgaila” and seemly strong, or even stronger in some places, drama “Šarūnas“. Poet‘s imagination was touched by neo-romantic dramas and books “Sparnuočiai liaudies padavimuose” and “Perkūnas, Vaiva ir Straublys” by V. Krėvė. In 1931, Balmont, disappointed by Liudas Gira delay to issue the collection of poems “Šiaurės pašvaistė”, dedicated to Lithuania, asked V. Krėvė to take over the publishing (this reflects in this letter of 25 March 1931). Poet’s hopes come true, and the book was published by the initiative of V. Krėvė in 1931 in Paris.

ISSN:
1822-4458
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8624
Updated:
2020-08-22 11:08:42
Metrics:
Views: 10
Export: